Menu

zoeken

Dienblad met bierHoreca-uitbaters kunnen vòòr komende zondag een plan indien voor een “coronaproof” buitenterras. Gemeente De Fryske Marren vraagt ook een situatieschets. Zodra de komende versoepeling doorgang vindt, kunnen terraseigenaren de deuren open gooien. ,,Op het moment dat het kabinet tot versoepeling besluit, willen we u weer de ruimte geven om terrassen uit te breiden’’, schrijft de gemeente in een nieuwsbrief aan betrokken uitbaters.

De gemeente hanteert dezelfde uitgangspunten voor de grotere terrassen als vorig jaar. Waar nodig worden verkeersmaatregelen genomen. Doel is om de verruiming tot 1 november 2021 te bieden. Voorwaarde is wel dat alle coronamaatregelen in acht worden genomen. De gemeente vraagt de terraseigenaren van tevoren wel met omwonenden of collega-ondernemers in overleg te gaan. ,,Houdt rekening met elkaar en geef dat ook in uw plan aan.’’

De deadline voor het indienen van de terrasplannen is zondag 21 maart om 12.00 uur. De dag er op bekijken ambtenaren alle ingezonden stikken, de mogelijkheden en eventuele knelpunten. Uiterlijk 26 maart krijgen de ondernemers bericht.

De mogelijkheden voor terrasschermen en openingstijden blijven gelijk aan vorig jaar, voor zover dat mogelijk is binnen de dan geldende RIVM-maatregelen. Gebruik van pontons is in principe niet mogelijk; ze mogen in elk geval niet in de doorgaande vaarroute liggen of aanlegplaatsen belemmeren. Gebruik van gemeentegrond is toegestaan in overleg met gemeente en andere belanghebbenden.

Foto: Noordoost.nlHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!