Menu

zoeken

afstandTakelenHavenSINT NICOLAASGA – Het aantal in gemeente De Fryske Marren is licht gestegen, van 81 naar 99. Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is voor de tweede week op rij gedaald, van 1306 naar 1181.

Het gemiddelde aantal virusdeeltjes in het rioolwater per 100.000 inwoners in gemeente De Fryske Marren is opnieuw licht gedaald naar 213,46. Vorige week was de waarde 235,81. Bij het systeem in Joure, waar ook de lezers van Desintnykster.nl op zijn aangesloten, is een waarde gemeten van 137,5 virusdeeltjes. Dat is fors meer dan vorige week. Toen werden nog  40,25 virusdeeltjes gemeten. Uitschieter is Lemmer met 451,92 deeltjes per 100.000 inwoners.

Zeventigplussers
Het aantal zeventigplussers in Friesland dat deze week besmet raakte, steeg met bijna 40 procent. Vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe besmettingen toe. Hier liepen 154 bewoners het coronavirus op, tegen 85 een week eerder. De afgelopen maanden is meermalen gebleken dat infecties overspringen van generatie op generatie. GGD Fryslân blijft benadrukken dat het daarom van belang is dat ook jongeren zich goed aan de maatregelen blijven houden.

Vaccinatie
De vaccinatie van ouderen is deze week versneld. Het aantal prikken gaat naar ruim duizend per dag. De afgelopen week zijn 2275 zorgmedewerkers en 2485 thuiswonende 85-plussers gevaccineerd in het WTC Expo in Leeuwarden. Vorige week ging het om 2500 zorgmedewerkers en ruim 500 90-plussers. In totaal heeft GGD Fryslân nu zo’n 10.000 prikken gezet.

Blaastest
In de testlocatie in Drachten start GGD Fryslân volgende week een proef met een blaastest voor corona. Deze ademapparatuur kan het virus als het ware ‘ruiken’; het detecteert kleine deeltjes in de lucht. De uitslag is binnen enkele minuten bekend. Testen met een wattenstaafje in mond- en keelholte is alleen nog nodig als de zogeheten SpiroNose-test geen uitsluitsel biedt. Wie zich laat testen mag in de acht uren ervoor geen alcohol nuttigen.

Sneeuw
De voorspelde sneeuw en vorst voor de komende dagen hebben volgens GGD Fryslân op voorhand geen invloed op de test- en vaccinatieafspraken. Die kunnen doorgaan. Het maken van nieuwe afspraken blijft mogelijk. Mocht dit door de weersomstandigheden alsnog veranderen, dan maakt GGD Fryslân dit zo snel mogelijk bekend. Afzeggen en het inplannen van een nieuwe afspraak kan via het landelijke afsprakennummer.

Minder getest
De afgelopen week zijn 7866 tests afgenomen, Zo’n 600 minder dan vorige week. Het vindpercentage (gehalte positieve tests van alle tests) was deze week 11 procent, een procent lager dan een week eerder. Met de 1181 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 22.076 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 30 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren, tegen vorige week 29. Er zijn 14 ziekenhuisopnames doorgegeven. Vorige week waren dat 12.

Gemeenten
Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 217 (203), Leeuwarden 136 (178), Tytsjerksteradiel 121 (87), Achtkarspelen 106 (151), De Fryske Marren 99 (81), Smallingerland 98 (111), Noardeast-Fryslân 85 (89), Heerenveen 57 (95), Weststellingwerf 54 (51), Opsterland 52 (81), Dantumadiel 50 (61), Waadhoeke 41 (43), Ooststellingwerf 30 (45), Harlingen 10 (23), Vlieland 4 (5), Ameland 2 (0), Terschelling 1 (1) en Schiermonnikoog 0 (1).

(Foto: archief De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!