Menu

zoeken

KEAR SINT NICOLAASGA - De buurtwerkers van Sociaalwerk De Kear prijzen de zelfredzaamheid van de Sint Nyksters. ,,De buitendorpen zijn heel zelfstandig”, zegt buurtwerker Tanja Kombrink (rechts), ,,Veel wordt binnen het dorp opgelost.”

Van die zelfredzaamheid maakt Stichting Sociaalwerk De Kear graag gebruik. ,,Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. In plaats van dat wij met activiteiten verzinnen, komen de inwoners zelf met initiatieven. Bij de uitvoering en begeleiding helpen wij graag.”

Netwerken
Volgens de buurtwerkers bestaat er al veel lokale initiatieven. Het werk van Tanja Kombrink en Foke Prins zit in het netwerken. Kombrink: ,,Iemand komt zelf met een idee. We kijken waar de behoeften liggen en zetten die om in concrete plannen. Ons werk zit in het netwerken, het netwerk vergroten en daaruit putten. Zo achterhaal je goed wat er in een dorp speelt.” Prins: ,, De win-winsituatie zit er voor ons in dat mensen contact met elkaar leggen.”

Scootmobielclub
De pas opgerichte Scootmobielclub is daar een voorbeeld van. Een deelneemster van het Sociaal Café in Sint Nicolaasga merkte op dat sommige mensen huiverig zijn om het vervoersmiddel te gebruiken. De buurtwerkers zochten samen met haar naar deelnemers en andere partijen. Doniahiem wilde meewerken, net als Mayekehiem. Veilig Verkeer Nederland sloot zich ook aan. ,,De Kear helpt bij het opstarten, maar daarna moet het project zijn eigen weg vinden. Het is niet onze scootmobielclub, maar van de deelnemers. In het aanjaagproces is het leuk om erbij betrokken te zijn. Daarna laten wij los, tenzij er het gevoel bij de deelnemers is dat zij ondersteuning nodig hebben.”KEAR 1

Leefbaarheid
Sociaalwerk De Kear heeft buurtonderzoek naar de leefbaarheid in Langweer gedaan. Er was sprake van overlast. De buurtwerkers wilden achterhalen wat de buurt nodig heeft en bindt. ,,We hebben hier naar gemeenschappelijke belangen gezocht. Het onderhoud van de groenperkjes zijn hier een goed voorbeeld van. Hieruit kunnen eventuele bewonersinitiatieven ontstaan, die in samenwerking met plaatselijk belang vorm krijgen.” Prins merkt op dat mensen vaak niet weten waar ze moeten beginnen. De kansen van de situatie worden niet benut. ,,Daarin kunnen wij verbindend werken en een schakel zijn. Dan kunnen veel mogelijkheden ontstaan die eerder nog niet in het zicht waren.”

Burggolf
Dat een open blik bijzondere kansen oplevert, blijkt uit de aanbieding van Burggolf. De golfbaan in Sint Nicolaasga wil de deuren voor aangepast sporten openstellen. In samenwerking met Sport Fryslân maakt De Kear mogelijk dat kinderen met autisme kunnen golfen. Prins: ,,Kinderen met autisme zijn gebaat bij structuur. De golfsport heeft dat. Door samenwerkingen te zoeken, kunnen wij voor iedereen maatwerk leveren.”

Gezond oud worden
Sint Nyk moet een ‘Blue Zone’ worden, een gebied waarin mensen gezond oud worden. Met het project ‘Samen Sint Nyk’ wordt gekeken hoe de omgeving zo vitaal mogelijk kan worden. ,,Het is een initiatief dat bij Maeykehiem vandaan komt, maar zeker van het dorp is”, zegt Kombrink, ,,Het hele dorp wordt erbij betrokken. Er zijn altijd mensen die de schouders eronder willen zetten en zich hard willen maken voor de leefbaarheid van hun eigen omgeving.” De coronacrisis gooit wel wat roet in het eten. De eerste dorpsbijeenkomst rond dit onderwerp vindt mogelijk op een aangepaste manier plaats.

Contact houden
De coronacrisis maakte het buurtwerk vanaf begin maart ingewikkeld. Kombrink en Prins konden niet meer bij de mensen langs. Kombrink: ,,We hebben de afgelopen periode wel gewerkt, maar het meeste was online en telefonisch. We hebben naar manieren gezocht om toch met de inwoners contact te houden. We zijn ook met de auto de dorpen ingegaan om door het autoraam heen te vragen hoe het met de mensen ging. Wat heel erg leuk was, is dat veel inwoners zelf initiatieven bedachten. Daar konden wij ons voordeel mee doen door mensen die hulp zochten de juiste kant op wijzen. Ik heb contact gehad met iemand die een boodschappendienst in Idskenhuizen opgezet. Er was veel aandacht voor elkaar.”

Buurtbemiddeling
Aan buurtbemiddeling was aan het begin van de coronacrisis minder behoefte. Later was dit anders. Over de hele gemeente gemeten zijn het afgelopen jaar 28 zaken behandeld. De telefoongesprekken van afgelopen maanden tellen hier niet in mee. Kombrink: ,,Op een gegeven moment merkte je wel dat er meer irritatie was. De burenruzies speelden meer op. Wij moesten kijken hoe wij de bemiddelaars op een veilige manier konden laten werken. Het was een tijdje moeilijk en alleen telefonisch mogelijk. Sinds een maand of twee worden de eerste gesprekken weer opgepakt. We kunnen elkaar weer ontmoeten. Aan deze dienst is altijd behoefte.”

Zelfvoorzienend
De buurtwerkers van De Kear zetten zich zichtbaar en onzichtbaar voor jongeren in. Zo zijn zij naast de genoemde projecten ook betrokken bij Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), het Brusplak in Joure en het ketenbeleid van gemeente De Fryske Marren. De buurtwerkers blijven kijken naar de behoeften in het gebied. Kombrink: ,,Een dorp als Sint Nicolaasga is heel erg zelfvoorzienend in veel verschillende opzichten. Dat is heel gaaf. Dat maakt het leuk. Je hoeft niet uit te vinden, want het is er al.”KEAR 2

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!