Menu

zoeken

13093060 Kunstwerk Ids Willemsma SkipmeiLadingHet in ere herstellen van het nieuwe Roazebosk tussen Scharsterbrug en Joure kan komende herfst al beginnen, maar de aanplant van nieuwe bomen op zijn vroegst volgend voorjaar. Het aanpassen van de plannen op verzoek van omwonenden en andere partijen zorgt voor vertraging. Eerst moet ook de sterk geroerde en relatief arme en droge zandgrond worden verbeterd.

 

De aanplant van bomen op het voormalige snelwegtracé van de A7 zorgt ervoor dat de beide delen van de Roazebosk weer aan elkaar vast komen te liggen. Sinds 1975 is het bosgebied door een weg in tweeën gedeeld. Vanwege de arme zandgrond worden gekozen voor de aanplant van inheemse soorten als eik en berk. Daarmee kan het aantal planten en diersoorten ook kan toenemen. Doel is om de paden in het bosgebied op elkaar aan te sluiten.

Een van de voorwaarden van de insprekers is dat het kunstwerk Skip mei Lading van kunstenaar Ids Willemsma, dat op de inmiddels weggehaalde geluidswal stond, een plekje in het Roazebosk krijgt. Behalve Staatsbosbeheer, die het zuidelijke deel van het Roazebosk in eigendom heeft, zijn ook provincie Fryslân (als eigenaresse van een strook relatief jong bos), gemeente De Fryske Marren, de belangengroep Moai Skarsterlân, een aantal bewoners van de wijk Zuiderveld en Plaatselijk Belang Scharsterbrug in de projectgroep vertegenwoordigt

In een straal van een kilometer van het nieuwe aan te planten Roazebosk komen diverse beschermde planten en dieren voor. Het gaat daarbij om libellen, vogels zoals huismus, gierzwaluw, roek en enkele soorten roofvogels en uilen, amfibieën en zoogdieren. In de
omgeving van het gebied komen ook verschillende soorten vleermuizen voor.

Haulstersingel
De cultuurhistorische waarde van Haulstersingel, die langs het Roazebosk loopt, komt ook in de plannen tot uitdrukking. De Haulstersingel is in 1716 aangelegd als onderdeel van een complex aan slaperdijken, dat het achterliggende gebied moest beschermen tegen overstromingen. De weg is nu doorsneden door de A6.

Bij de foto:

Oud-burgemeester Bert Kuiper (l) en toenmalig CDA-raadslid Douwe Zwaga kunnen op 29 september 2013 - anderhalf jaar na hun verzoek daartoe - eindelijk aan de slag met het onderhoud van een kunstwerk op de geluidswal langs rijksweg A7 bij Joure. Distels en opschietend gras overwoekeren zowel het gedicht in staal als het stalen schip met roestvrijstalen zeilen. Beide initiatiefnemers strandden in een 'ambtenarij-rimram', die hen formeel verbood het onkruid te verwijderen. De gemeenteraad van Skarsterlân heeft het burgerinitiatief eindelijk omarmd.  Het kunstwerk 'Skip mei lading' (Schip met lading) is van beeldend kunstenaar Ids Willemsma en is tegelijkertijd met zijn gedicht ’Berneskip, boartersskip’ – in staal geschreven – in 2007 onthuld. Van het gedicht was niks meer te lezen, omdat het gras er doorheen groeide.

Foto: Noordoost.nlHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!