Menu

zoeken

jumbo corona scherm 1SINT NICOLAASGA - Supermarkt Jumbo Altenburg in Sint Nicolaasga heeft haar medewerkers van de klanten afgeschermd. De doorzichtige plastic doek moet de kassamedewerkers extra bescherming bieden tegen het coronavirus. 

De supermarkt heeft meer maatregelen getroffen. Klanten kunnen aan het begin van de winkel hun winkelkarretje met schoonmaakdoekjes ontsmetten. Van klanten wordt gevraagd om minimaal anderhalve meter afstand van elkaar en het personeel te houden. 

De bezorgers hebben het razend druk. De supermarkt heeft iedere dag twee bezorgmomenten met elke negen bestellingen. Beide momenten zitten bijna iedere dag vol. ,,We besoargje oant de doar ta", zegt eigenaar Jan Altenburg, ,,De pinautomaat wêr’t de bestelling mei ôfrekkene wurdt, kriget nei elk gebrûk een skjinmakbeurt. Yn’e winkel besykje wy foldwaande ôfstân fan’e klanten te hâlden.” Altenbrug doet een beroep op de lokale gemeenschap om de oudere en zwakkeren te helpen. Hij ziet graag dat vrijwilligers boodschappen voor hen doen. ,,It soe moai wêze as minsken út it doarp inoar helpe. Dat is ek goed foar de sosjale kontrole. We moatte in bytsje om elkoar tinke.”Jumbo corona

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!