Menu

zoeken

Brandweer Sintt Nyk Theo Rijpkema en hessel ZijlstraSINT NICOLAASGA – Het brandweerkorps van Sint Nicolaasga is één van de vijf gespecialiseerde mestteams in Friesland geworden. Het korps heeft de uitrusting om mens en dier te redden bij een mestincident. Jaarlijks rukt de brandweer ongeveer 25 keer uit voor een mestincident om vee of mensen uit de gierput te redden.

Sint Nyk had al een veetakel, maar deze benaming dekte de lading niet meer. Het werkterrein is de afgelopen jaren verbreed. Brandweerman Ronald Bosma: ,,We dogge mear as allinnich de takel gebrûke. De insidenten ha folle faker mei gassen te krijen. Minsken dy’t út 'e tiid reitsje bij it miksen van dong, in ko dy’t yn’e put falt omdat in âlde konstruksje ynstoart of dat in bist falt omdat gatten net ôfdutsen binne.”

De provincie telde eerst acht korpsen met mestteams. Met de nieuwe indeling bleken vijf genoeg te zijn voor de gehele provincie. Naast Sint Nyk hebben ook Nieuwehorne, Sint Annaparochie, Kollum en Mantgum een speciale ploeg.

De brandweer heeft een aanhangwagen met daarin onder andere een paardenbroek, heupklem voor koeien, singels, halsters, hijsbanden, kunststof platen en speciale gierpakken. ,,We kinne de ademluchtapparatuur yn de pakken sels stopje. Dong taast de flesse oan. It byt oerol trochhinne. De pakken biede genôch beskerming. We kinne tot oan ‘e mul yn’e stront rinne.”

Het grote gevaar schuilt in gas. Dit komt vrij bij het mixen van mest, maar ook bij het inkuilen van mais. Veel agrariërs weten dat het mixen en inkuilen gevaarlijk zijn, maar ventileren toch te weinig. Een belangrijk hulpmiddel voor zowel de boer als de brandweer is de H2S-meter. Deze geeft de hoeveelheid gas aan. ,,De kâns op ûngemakken bij miksen binne heech. De meter is dêrom fan libbensbelang. Dy jouwt op tyd oan wannear de konsentraasje gas te heech wurdt.”

Brandweer Fryslân is een campagne gestart voor boeren om over mestincidenten voor te lichten.

 

(Archieffoto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!