Menu

190314 Landschapsbeheer Sint Nyk3SINT NICOLAASGA - Met het snoeien van een houtwal bij de melkveemaatschap De Jong is een begin gemaakt met het beheer van het bijzondere landschap rondom Sint Nicolaasga. Landschapsbeheer Friesland en Agrarisch Collectief It Lege Midden werken samen om de agrarische natuur - die zich kenmerkt door kleine percelen met landschapselementen als elzensingels, houtwallen en bosjes - te herstellen.

,,Het opsnoeien hier is een ingreep die voor de eigenaar en gebruiker veel effect heeft, maar geen grote impact heeft op de omgeving", legt projectleider Gerard van Looijengoed van Landschapsbeheer Friesland uit. Samen met Foppe Hemminga van Collectief It Lege Midden nam hij een kjikje bij de werkzaamheden ter hoogte van de Houtvaartweg en Langwarderdyk. Terreininrichter en hovenier Frisia Bergum voert de werkzaamheden uit. 

De komende tijd worden er rond Sint Nyk meer herstelwerkzaamheden uitgevoerd zoals het aanplanten van bomen en struiken, het herstellen van rasters, het graven en herstellen van poelen en het  afzagen als onderhoudsmaatregel bij elzensingels en houtwallen. Volgens Landschapsbeheer Friesland zijn de bijzondere landschapselementen de laatste decennia minder goed onderhouden of zelfs verdwenen. Op vijf plekken in de provincie, waaronder dus Sint Nyk, wordt voor een bedrag van circa 2,6 miljoen euro gewerkt aan het herstel. Het geld komt uit het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

De stobben van de gezaagde bomen gaan weer uitlopen, zodat er meerdere nieuwe stammen ontstaan. De wallen en singels worden doorgeplant met aanvullende bomen en struiken. Het afzagen en doorplanten zorgen voor robuuste elementen, die kenmerkend zijn voor de omgeving en waardevol zijn voor dieren- en plantensoorten.

Er is binnen het herstelproject nog ruimte voor deelname. Eigenaren van landschapselementen die woonachtig zijn binnen het werkgebied kunnen zich melden via

(Foto's: De Zakenman)

Lees ook: Groot herstel landschap Sint Nyk

190314 Landschapsbeheer Sint Nyk190314 Landschapsbeheer Sint Nyk190314 Landschapsbeheer Sint Nyk190314 Landschapsbeheer Sint NykHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!