Menu

190307 Zand UlesprongSINT NICOLAASGA – Zand uit de Langwarder Wielen wordt gebruikt om de ontwikkeling van recreatiegebied de Ulesprong bij Sint Nyk mogelijk te maken.

Vrachtwagens rijden deze week af en aan om per keer 23 kuub uit het voormalige depot voor het nieuwe snelwegtracé aan de boorden van de Tsjûkemar te deponeren. Dat wordt vervolgens in een grote bult geschoven, zodat het zand bij de daadwerkelijke ontwikkeling meteen kan worden ingezet.

,,Dit is het voordeel wanneer gedragen plannen voor de uitvoering van een visie klaarliggen,” legt gedeputeerde Klaas Kielstra van provincie Fryslân uit, ,,Dan kunnen we snelle werk-met-werk combinaties maken om de ideeën van de streek verder te helpen.”

Het beschikbaar stellen van het zand vloeit voort uit de intentie-overeenkomst die op 30 januari door de Provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân, recreatieschap Marrekrite en de Club van Aanjagers Tsjûkemar is ondertekend. Voor de ontwikkeling bij de Ulesprong levert dit een direct voordeel op.

,,Iedereen is al betrokken bij de planvorming”, vertelt Willem Steneker van de Club van Aanjagers. ,,Toen de provincie ons aanbood het zand te leveren voor het project, kon de gemeente snel reageren door de plek hiervoor beschikbaar te stellen.”

(Foto's: De Zakenman)

190307 Zand Ulesprong0

190307 Zand Ulesprong1Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!