Menu

181107 Brug Spannenburg in plasticSPANNENBURG - Rijkswaterstaat heeft bij de brug in Spannenburg voorzorgsmaatregelen getroffen vanwege afbrokkelend beton. Aan de onderzijde zijn houten platen geplaatst en de brug over het Prinses Margrietkanaal is in plastic ingepakt om schade aan passerende vaartuigen te voorkomen. Zeer zware vrachtwagens mogen er binnenkort ook niet meer over.

De brug is in 1949 gebouwd. Uit een inspectie is gebleken dat het beton verouderd is, legt persvoorlichter Baudina Schaafsma van Rijkswaterstaat Noord-Nederland uit. ,,Ook door weersomstandigheden gaat de kwaliteit langzaam achteruit. In het najaar van 2017 is gebleken dat de brug brokjes beton verliest." Van persoonlijke ongevallen is geen sprake geweest. Meteen zijn er in 2017 reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. 

Ondanks de reparaties van vorig jaar zijn er verdere maatregelen getroffen. ,,Om te voorkomen dat betongruis van de brug kan vallen zijn er houten platen onder de brug geplaatst. De brug is hierna ingepakt in plastic, om ervoor te zorgen dat er geen betonbrokken op de gebruikers terecht kunnen komen of schade kunnen aanrichten." Volgens Schaafsma is 'de constructieve veiligheid voor de scheepvaart en voor de weggebruiker is niet in het geding'. ,,In 2015 is herberekening van de sterkte van de brug geweest. Daaruit blijkt dat de brug veilig is."

De brug staat op de nominatie om vervangen te worden. Op 22 november vindt er in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport een overleg plaats tussen de minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en provincie Fryslân. ,,De minister zal besluiten wanneer de brug vervangen wordt. Die vervanging zal dan plaatsvinden tussen 2024 en 2026. Tot die tijd blijft de brug in de huidige staat."

De maatregelen hebben geen gevolgen voor de scheepvaart en het normale verkeer. Provincie Fryslân is eigenaar van de weg over de brug, die in bezit is van Rijkswaterstaat. Er ligt binnenkort nog wel een aslastbeperking voor zeer zware vrachtwagens op stapel. De provincie heeft daarvoor al een verkeersbesluit genomen. De aslastbeperking is 10 ton, met een maximaal voertuiggewicht van 55 ton. Borden om de chauffeurs van deze zeer zware combinaties te wijzen op het feit dat zij niet over de brug mogen worden binnenkort geplaatst.

Lees ook: Brug omhoog voor betonreparaties

(Foto's: De Zakenman)

181107 Brug Spannenburg in plastic variant

181107 Brug Spannenburg in plastic hoofdfotoHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!