Menu

12121264 Snelweg A6 Sint NicolaasgaOLDEOUWER - Gemeente De Fryske Marren onderzoekt de mogelijkheden voor een directe verbinding tussen de A6 en het gebied bij Rohel en Oldeouwer. De rechtstreekse ontsluiting moet ter hoogte van de Ulesprong komen. De gemeente vindt dat een dergelijke verbinding een must is als de recreatieve voorzieningen aan de noordzijde van de Tsjûkemar een kwaliteitsimpuls krijgen.

Voor de Kadernota is voor de komende twee jaren een bedrag van in totaal een ton aangemeld. De gemeente haakt daarmee aan bij de plannen van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar. De ontsluiting is nodig om de ambities op toeristisch vlak beter tot wasdom te brengen. In 2018/2019 gaat de gemeente met de betrokken partijen de ideeën voor een nieuwe ontsluiting nader onderzoeken. Daarna is er geld nodig voor uitvoering.

'De recreatieve voorzieningen aan de noordzijde van het meer willen we een forse kwaliteitsimpuls geven. De ontsluiting van het gebied is één van de belangrijkste voorwaarden om kansen in de markt verder te benutten. De huidige infrastructuur is niet toereikend voor een grotere toeloop en feitelijk nu al ondermaats. Om met succes particuliere investeringen in dit gebied uit te lokken, is een rechtstreekse ontsluiting op de A6 bij de Ulesprong een must', motiveert het college van burgemeester en wethouders de aanmelding voor de kadernota.

(Archieffoto: Noordoost.nl)

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!