Menu

kersteditie 2017SINT NICOLAASGA  - Nu Sinterklaas het land uit is, maken we ons op voor de komende feestperiode, met Kerst en Oud en Nieuw. De redactie van De Zakenman is al weer enige tijd bezig met de voorbereidingen voor het kerstnummer, dat dit jaar op 16 december verschijnt.

Het uitbrengen van een kerstnummer is elke keer weer een hele klus, maar de positieve reacties vergoeden veel. Echter, zonder de steun van de lezers en adverteerders is dit alles niet mogelijk.

Inmiddels hebben we voor het kerst/nieuwjaarnummer van De Zakenman, naast het jaaroverzicht, weer een aantal inwoners gevraagd hun medewerking te verlenen met hun bijzondere verhaal.

Wij willen u vragen om ons te helpen om ook dit jaar weer een speciale Kerst- en Nieuwjaarseditie van De Zakenman mogelijk te maken. Met elkaar moet het lukken, uit ervaring weten dat dit enorm wordt gewaardeerd en vooral ook goed gelezen.

Voor particulieren en verenigingen is er weer gelegenheid om een kerst- en nieuwjaarsgroet te plaatsen. Dit is gratis mits de tekst niet langer dan drie krantenregels zijn en zonder logo. Ook voor Sint Nyksters 'om utens' is dit een mooie gelegenheid om een kerstgroet te plaatsen.

Voor advertenties en kerstgroeten met logo vragen wij net als voorgaande jaren een kleine vergoeding.  De mogelijkheden sturen wij u graag toe.

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen?  Bij voorkeur ontvangen wij van u een reactie op ons e-mail adres .   Uw reactie en/of advertentie dient u wel in te leveren voor 12 december a.s zodat we deze kunnen verwerken.

Ook een Kerst- of Nieuwjaarsbanner op DeSintNykster.nl behoort tot de mogelijkheden. De site telt wekelijks tussen de 15.000 en 20.000 bezoeken. Voor inlichtingen kunt u een mail sturen naar .

Redactie De ZakenmanHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!