Menu

zoeken

221126 Grou spiegelkarpers metenVrijwilligers hebben in de Tsjûkemar van bij Sint Nicolaasga in totaal 193 spiegelkarpers uitgezet. In de Friese boezem zijn in totaal 1.200 exemplaren van deze vissoort vrijgelaten. Met de actie willen Sportvisserij Fryslân in Grou en de Commissie SKP Friese Boezem de hoeveelheid spiegelkarpers in stand houden.

De jaarlijkse actie is nodig omdat de vis plant zich niet van nature in Friesland voortplant. De soort is wel van grote recreatieve waarde voor de sportvisserij is, aldus Sportvisserij Fryslân. De karpers worden voor het project één voor één geregistreerd door de linkerflank van de vissen te fotograferen. Als een sportvisser een spiegelkarper vangt, kan de vis door het unieke schubpatroon worden herkend. De Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer en kan vervolgens zien hoeveel de vis is gegroeid, waar hij is uitgezet en daarmee de afstand bepalen die het dier heeft gezwommen.

In totaal deden 35 vrijwilligers aan het project mee. Om het spiegelkarperproject mogelijk te maken zijn afspraken gemaakt tussen de sportvisserij en Wetterskip Fryslân. Vis uitzetten kan dan ook alleen maar als er schriftelijke afspraken gemaakt zijn met de verantwoordelijke waterbeheerder, Wetterskip Fryslân in dit geval.

(Foto's: Sportvisserij Fryslân)

221126 Grou spiegelkarpers loslaten221126 Grou spiegelkarpers loslaten2221126 Grou spiegelkarpers patroonHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!