Menu

zoeken

De politie te water controleert in het paasweekend niet alleen op de coronamaatregelen, maar heeft ook de handen vol aan jongeren, die met hun rubberboot te snel varen. Op diverse plaatsen in Friesland bekeurde de politie snelvaarders. In Akkrum (op de foto) waren twee jongeren het haasje.Archieffoto: Snelvaarders krijgen een boeteJaren geleden bezorgden de jongeren tijdens het skûtsjesilen de politie een ,,pens fol wurk’’. Nu maken alle partijen afspraken met elkaar en beschikt de politie over de mobiele nummers van de schippers. Centrale rol daarin speelt Sibo Dam, coördinator van het team toezicht te water en watercalamiteiten bij Politie Fryslân. De Leeuwarder Courant volgde hem een dag op het water, onder andere op de Langwarder Wielen.

Sibo Dam noemt zichzelf ‘buurtagent op het water’ noemt. Tijdens de patrouille haakt aan bij een stel feestboten op het meer, vertelt de LC. ,,Aan de voorkant ingrijpen’’, heet dat en niet pas langszij komen als de boel uit de klauwen loopt. Daarna op naar havenmeester Age Hoekstra in Langweer. ,,Ik ha der noch noait sa ûntspannen yn stien as dit jier’’, zegt die. Ja het wordt druk. Met de skûtsjes komt ook het grote publiek mee. Maar de meeste feestboten snappen allang hoe het werkt, weet Dam. Geen luide muziek en om half elf stil. De havenmeester: ,,Dat sis ik. Ik ha noch noait sa rêstich west.’’

Geen benul
De zon zakt. Het water van de Langwarder Wielen is zo glad als een spiegel. De P309 pruttelt de haven uit. Verderop is de Snitser Mar vrijwel leeg maar in de verte spuit een bootje weg. Dam trekt de gashendel van zijn 175 pk-motor open. Langzaam nadert hij de rubberboot. Het ding gaat 25 kilometer per uur waar 9 is toegestaan en de schipper heeft geen benul van de surveillanceboot die achter hem vaart.

Of Dam het geloof in de mensheid nooit eens verliest? Ontwapenend: ,,Neeeeeee.’’ De meeste mensen ziet hij na een eerste waarschuwing of bekeuring heus nooit meer terug. Brede lach: ,,Dy dogge it dêrnei perfekt.’’ Maar soms? ,,Soms tink ik: Wat moat der allegear noch gebeure foardat se it snappe?’’

Meer over de surveillance met Sibo Dam op de Friese wateren op deze link.

Foto: Noordoost.nl

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!