Menu

zoeken

defaultOmwonenden kunnen helpen in de voorbereiding voor het hekkelen en maaien van sloten en vijvers. De onderhoudswerkzaamheden starten op 1 september. De gemeente De Fryske Marren roept de hulp in bij het markeren van kabels en leidingen. Ook worden mensen gevraagd hun waterpompen langs de waterkant weg te halen.

,,We vragen de mensen om zoveel mogelijk aan te geven waar kabels en leidingen onder de sloten door liggen. Die plekken kunnen worden gemarkeerd met een eenvoudig zelfgemaakt bordje of een ander duidelijk zichtbaar merkteken. Zo voorkomen we onnodige schade tijdens het hekkelen´´, aldus de .gemeente in een rondschrijven.

Het hekkelen van de watergangen start over drie weken. Tegelijk wordt een gedeelte van de vijvers gemaaid. De hele bodem wordt meegenomen en de schuine zijkanten aan één kant. Aanvullend maait de aannemer in stappen de oevers en aangrenzende grasvelden. Met dit uitgebreide beheer wil de gemeente de biodiversiteit vergroten.

De Fryske Marren krijgt steeds meer te maken met waterplanten die harder groeien dan gewenst. Waterplanten geven ook overlast en of zorgen voor schade aan de natuur. De gemeente krijgt daar regelmatig meldingen en vragen over.

Foto: De ZakenmanHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!