Menu

zoeken

99071402 Scharsterbrug SkarrenmouneDe Skarrenmoune aan de Skarster Rien in Scharsterbrug draait ook tijdens het molenweekend.De molens in Langweer en Scharsterbrug zijn tijdens het Nationale Molenweekend op 14 en 15 mei 2022 open voor publiek. In het hele land draaien molens ter gelegenheid van het evenement. Ook worden er veelal activititeiten georganiseerd. De vereniging De Hollandsche Molen is de organisator.

Molenaar Theun Vellinga is komend weekend aanwezig op de Sweachmermolen, die 1782 is gebouwd en in Boornzwaag staat. Het bouwwerk is in 2010 geheel en onlangs nog deels gerenoveerd. Met de verbouwing is de molen geschikt gemaakt om in nostalgische stijl te overnachten. De Langweerder Molen is de andere naam, die wordt gebruikt. Voorheen was de molen eigendom van de adellijke familie van Eysinga en had het de belangrijke functie van polder- en roggemolen.

Molenaar Jesse Molenkamp kan bezoekers alles vertellen over zijn Skarrenmoune aan de Skarster Rien in Scharsterbrug. De achtkante grondzeiler maalt het water uit de achterliggende polder van melkveehoudersfamilie Rypkema naar de Friese boezem. De oorsprong van De Skarrenmoune is niet bekend; waarschijnlijk is het een verplaatste molen van elders uit Fryslân, maar ook Holland is niet uitgesloten. In 1881 werd De Skarrenmoune aan de Scharsterrijn geplaatst als opvolger van een onbekend type poldermolen van voor 1832, toebehorend aan de Wed. Jeroen Sakes Veltman.

- Lees meer over de molen in Langweer...

- ,,,,en over de molen in Scharsterbrug

 Foto: Noordoost.nl

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!