Menu

zoeken

langweerder molenLANGWEER -  Sichting Westermeer heeft aan de Stichting tot het instandhouden van de Langweerder molen voor de restauratie van de polder- en korenmolen Sweachmermole in Langweer een bijdrage van € 15.000,00 toegezegd.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.
Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten 'tot nut van het algemeen'.

Jaarlijks stelt de Stichting Westermeer uit de pacht van de boerderijen en landerijen, de deposito's, alsmede uit schenkingen, een bedrag van ong. € 180.000,00 beschikbaar.

Lees ook : Logeren in Langweerder molen

(Foto: Archief de Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!