Menu

zoeken

Raadsleden fietsen rondje TsjukemarCDA-, Kleurrijk Fryske Marren- en PvdA-raadsleden van gemeente De Fryske Marren hebben zich van hun sportieve kant laten zien. Op uitnodiging van de Club van Aanjagers van de Tsjûkemar (CvA) hebben zij een rondje om het Tsjûkemar gefietst.

Werkgroep Wandel- en Fietspaden van de CvA hebben de raadsleden laten zien waar verbeterpunten in de route zitten. Zo wil de werkgroep graag een pontje over de Skarster Rien. De oeververbinding bij De Ulesprong zou in de zomer het gebied voor met name fietsers aantrekkelijker maken.

Ook andere verbeterpunten zijn ter sprake gebracht, zoals aanpassing van gevaarlijke oversteekplaatsen bij Vierhuis, Scharsterbrug en Oosterzee.

(Foto's: Club van Aanjagers van de Tsjûkemar)

Fytsrûndsje 9 oktober 2021 16 septHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!