Menu

zoeken

Kombord LangweerPiet Plantinga, bestuurslid van de Vereniging Moai Skarsterlân, vraagt in een ingezonden brief aandacht voor de plannen voor een recreatiepark. De 199 huisjes zouden in de Hoekerpolder ten noordwesten van Langweer moeten komen.

Vereniging Moai Skarsterlân is bang dat hiermee het rentmeesterschap in gevaar komt. ,,Het is lastig om een keuze te maken tussen enerzijds cultuurhistorische waarden en leefomgeving en anderzijds commerciële en politieke belangen. Dan kan zelfs rentmeesterschap verworden tot banaal rente die je direct kunt vangen”, stelt Plantinga, ,,De keuze tussen wel of niet het Waterpark Langweer te realiseren kan ook gezien worden als de keuze tussen lange termijn denken of korte termijn handelen.”

Plantinga pleit daarom voor langetermijndenken. ,,In de casus van het Waterpark gaat het om een landschap wat in generaties is “gebouwd” en waar generaties aan kunnen blijven bouwen.”

Lees de complete brief op de site van de Jouster Courant.Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!