Menu

shantykoor juli 2018 21Shantyliefhebbers verzamelden zich woensdagavond op het haventerrein in SInt Nicolaasga voor het  traditionele “Vlak voor de vakantie-concert” van shantykoor De Headammers. Op de eerste rij van de tribune waren de broers Marcel en André te vinden, die bijna elk nummer uit hun hoofd kennen en al jaren grote fans zijn van het Sint Nykster koor.

Bekende shanty’s stonden op het programma. De wereldzeeën werden bezongen en ook de dames van lichte zeden in de havens. Het publiek was enthousiast. Een verdwaald havengast kwam op de fiets langs en keek verwonderd naar het koor. Hij luisterde naar de fraaie verzen en liederen, net als de veelal vaste fans van het koor, die aanwezig waren.

Op het moment dat Hendrik Jellesma  naar voren komt voor zijn nummer lijkt het net over er predikant het woord wil nemen. Met zijn handen gespreid en de bril op het puntje van zijn neus gaat hij op in zijn zang. Als aan de linkerkant van het koor de hamburgers met veel uien op het vuur worden gezet, valt een aantal shantykoorleden de smakelijke geuren op en kijken ze met een verlekkerde blik naar al het vlees in de grote pan.

Met een Hollandse potpourri en het lied De Swalker komt na drie sessies het concert aan een eind. De Headammers kunnen na een druk seizoen eindelijk op vakantie.

(Foto's De Zakenman)

shantykoor juli 2018 8

shantykoor juli 2018 17

shantykoor juli 2018 14Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!