Menu

171206 Houtvaart Boornzwaag caravanGemeente De Fryske Marren wil niet toestaan dat kavels op recreatiepark Houtvaart in Boornzwaag worden samengevoegd. Het college van burgemeester en wethouders vindt het kleinschalige groene karakter in het recreatiegebied belangrijker.

Het bestuur van Recreatiepark Houtvaart had bij de gemeente een verzoek ingediend om het bestemmingsplan aan te passen. Op de kavels van gemiddeld zestig vierkante meter mogen onder voorwaarden caravans, chalets, schuurtjes of blokhutten worden geplaatst. Door het samenvoegen van kavels komt er volgens het verzoek meer evenwicht tussen de kavels en het groene karakter.

De gemeente ziet dat anders en vreest dat er meer bouwmogelijkheden ontstaan. Dit zou verdichting en schaalvergroting veroorzaken. 'De optelsom van al deze factoren zal teveel afbreuk doen aan het huidige karakter, dat kleinschalig en groen is', stelt het college in haar besluit. 

(Foto's: De Zakenman)

171206 Houtvaart BoornzwaagHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!