Menu

Jong tante FimFim de Jong in Sint Nyk beter bekend als tante Fim was in na de in de jaren 50 60 en 70 een bekende verschijning in het dorp. Tante fim was de vroedvrouw  welke heel wat Sint Nyksters geholpen bij de geboorte . Bij vele families was ze kind aan huis want families van vijf of meer kinderen waren geen uitzondering. Veel families houden dan ook warme herinnering aan deze bijzonder vrouw. Die na  het prachtige werk  nog lange tijd samen met haar broer op de Kade hebben gewoond.

(foto: Archief de Zakenman)

Zijn er nog Sit Nyksters die weten in welk jaren  tante Fim vroedvrouw is geweest ?Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!