Menu

ledenvergadering VVV

Categorie
Vergadering
Datum
dinsdag 26 februari 2019 20:00 - 23:00
Locatie
de Hoeke
V.V.V. LEDEN- en WAGENBOUWERSVERGADERING
26 februari 2019 om 20.00 uur in ”Cafe de Hoeke”
AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Jaarverslag door secretaris
5. Financieel verslag door penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Bestuursverkiezing:
Herkiesbaar: Patrick de Winter
Aftredend en niet herkiesbaar: Jurjen Boonstra
Nieuw bestuurslid: Anton Mulder
9. Rondvraag
10. Pauze
11. Mededelingen en bespreken Merke 2019
12. Opgave titels optochtwagens
13. Rondvraag
14. Sluiting
Na afloop zal de film van de Merke 2018 gedraaid worden.
 
Uw aanwezigheid zal zeer op prijs worden gesteld.
Het V.V.V. bestuur
 
 

Alle datums

  • dinsdag 26 februari 2019 20:00 - 23:00

Powered by iCagendaHelp De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!