Menu

zoeken

kerstconcert 2SINT NICOLAASGA – Fanfare Melodia Wijckel en shantykoor De Headammers uit Sint Nicolaasga geven samen een kerstconcert in de rooms-katholieke kerk van Sint Nicolaasga. Fanfare Melodia uit Wijckel heeft het shantykoor gevraagd om op 18 december samen een kerstconcert te geven.

Het kerstconcert zou eigenlijk vorig jaar plaatsvinden, maar kon vanwege de coronapandemie niet doorgaan. ,,Wy wiene plannen foar dit jier oan it meitsjen en fûnen dat der noch in gast by moast”, zegt voorzitter Willy Smit van Melodia Wijckel. De Sint Nykster besprak het idee met haar vader, die het shantykoor opperde. Jacob Jellesma van De Headammers was gelijk enthousiast. ,,Dat wie gau beslikke.”

Programma
Het gezamenlijke optreden heeft wat voeten in de aarde. In totaal staan een zeventig man op het podium. Voor in de kerk, bij het altaar, wordt een podium gebouwd. Het korps heeft ruimte nodig. De Headammers passen precies onder de kerstboom. Beide partijen blijven het gehele concert op dezelfde plek, voor een vlotte uitvoering. Het koor en de fanfare spelen samen twee nummers: Conquest of Paradise en Exodus. Het overige programma vullen de verenigingen om en om.

De Headammers zingen in blokken van vier liedjes en om en om een kerstnummer en een shanty. Het was voor beide partijen rekenen hoeveel nummers zij kunnen spelen. Met in totaal twaalf stukken, schat Jellesma het optreden van het koor drie kwartier. Normaal gesproken hebben De Headammers een spreekstalmeester. Die blijft in het kerstconcert omwille de tijd achterwege. ,,It wurdt in moai en flot programma,” zegt Jellesma.Kerstconcert

Onder de boom
De leden van het shantykoor treden in hun gewone kledij op: een rode kiel en een witte broek. De pet wordt achterwege gehouden. ,,Yn tsjerke dochst gewoanwei gjin pet op.” Shanties zijn zeemansliederen die over het leven op zee gaan. ,,De nummers gean oer rûch wurk, mar wy hawwe nûmers útsocht dy’t dochs yn krystsfear pasje. Rolling home, Sailor’s life, Sailor boy. In moai gedragen nummer wêr’t gjin ferkeard wurd yn foarkomt.” De opzet van Melodia Wijckel is hetzelfde: swingende nummers afwisselen met kerstmuziek. Volgens Willy Smit zit er voor jong en oud wat bij. ,,Wy ha in moai ôfwikseljend programma gearstald. Minsken sille harren net ferfele: it is allegearre leuk.”

Samenwerken
Voor beide verenigingen is samenwerken gemeengoed. De Headammers hebben sinds de oprichting 32 jaar geleden veel verschillende uitstapjes gemaakt. Zo speelden ze met Excelsior Ouwsterhaule, Crescendo Idskenhuizen en het Fries Seniorenorkest. ,,Wy binnen wol wat went qua blazers.” Melodia Wijckel bestaat 92 jaar en zoekt ook regelmatig samenwerking op. De fanfare stond met Elske DeWall op het podium en speelde een rol in het iepenlofstspul in het dorp. ,,Wy binne wol fan de bysûndere projekten”, zegt Smit, ,,Wyckel is ek mar lyts. Dat makket datsto gauris wat leuks organisearje kinst.”

Veel leden
Het bijzondere van beide verenigingen is, dat alle twee voldoende leden hebben. Willy Smit: ,, Wy hawwe 38 leden yn it grutte orkest en in 12 leden by it Jeugdorkest. Ik tink dat it komt omdat wy in hiel soad aparte dingen betinke. En de dirigent is in leuk en sosjaal minsk. Wy hawwe in kreatief en goeie sfear yn de feriening.”

De Headammers
De Headammers bestaat uit 25 muzikanten, van wie 22 zangers en drie accordeonisten. Het aantal is altijd hetzelfde gebleven. Er is een natuurlijk verloop. ,,Wy ha gjin muoite om nije leden te finen”, zegt Jellesma. Het koor is onderdeel van de watersportvereniging Sint Nic in SInt Nicolaasga. De Headammers is ontstaan vanuit zeven broers uit de familie Kuipers. Ruim dertig jaar geleden wilden ze tijdens de opening van het vaarseizoen zingen. Onder leiding van een schoolmeester uit Sint Nicolaasga ontstond een koor, dat is uitgegroeid tot de huidige groep.

Kerk
Voor zowel De Headammers als Melodia Wijckel is het de eerste keer dat een optreden in de rooms-katholieke kerk in Sint Nyk plaatsvindt. De gezonde spanning die dat meebrengt, noemt Jacob Jellesma goed. ,,It hâldt dy skerp en makket datsto wolst prestearst.” Willy Smit: ,,Wy binnen net roomsk. Yn in oare tiid hie dit net kend. Ik bin bliid dat wy dit dwaan kinne. De tsjerke hat sa’n bysûndere sfear. It moat wol in prachtich krystconcert wurde.”

Kaartverkoop
Het Kerstconcert van Melodia Wijckel en De Headammers uit Sint Nicolaasga vindt op 18 december 2022 in de rooms-katholieke kerk van Sint Nicolaasga plaats. Het concert begint om 19.30 uur. Na afloop is iedereen welkom in het Zalencentrum van Sint Nicolaasga voor een drankje. In de voorverkoop kun je kaarten kopen bij Tres Vers in Sint Nicolaasga. Ook zijn er kaarten aan de kassa tijdens het concert verkrijgbaar. De kaarten kosten vijf euro per stuk. Jeugd tot 12 jaar is gratis.

(Foto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!