Menu

zoeken

idskenhuizen strandIDSKENHUIZEN - Idskenhuizen leeft. Plaatselijk Belang Idskenhuizen is actief voor en achter de schermen. De vrijwilligers hebben letterlijk de bloemetjes weer buiten gezet. Twintig plantenbakken versieren de lantaarnpalen in het dorp. De bloemetjes maken de straten fleurig.

De bakken hangen er voor het tweede jaar. ,,Wy ha oan de minsken frege oft se de bakken wer ha wolle”, zegt secretaris Geertje Hoekstra van Plaatselijk Belang, ,,Der wie net yn dy’t wegere. Se moatte der wol foar soargje fansels. Dat wurdt ek goed dien. Alles stiet yn bloei.” Voor de aanschaf van de bakken en bloemen heeft Plaatselijk Belang geld van het gemeentelijke Kernenbudget en het provinciale Iepenmienskipsfûns gekregen. Van het subsidiegeld zijn ook drie wipkippen gekocht. Ook hangen in het dorp twee grote insectenhotels. Hoekstra: ,,Wy ha alle subsydzjes goed besteegd.” Bij de grote bloembakken aan het begin van het dorp staat een Friese begroeting. Brinksma Belettering uit Sint Nicolaasga heeft de stickers gesponsord. ,,It doarp bloeit no, letterlik”, zegt Hoekstra.

Onderhoud
De inzet van alle inwoners was ook nodig, want het aanzicht van het dorp verslofte, aldus het dorpsbelangbestuur. Idskenhuizen heeft nu vaste, vrijwillige beheerders, die het dorp onderhouden. Zij ruimen de rommel op, houden toezicht op het strandje en maken de jeu de boulesbaan in orde. De houten gedenkbordjes bij de bomen zijn dit voorjaar vervangen en van een verse lik verf voorzien. Daarmee blijven de oud-bewoners van het dorp in herinnering. Plaatselijk Belang voelt zich gezegend met de vele vrijwilligers. Jan van der Schaaf: ,,Wy hawwe neat te klaaien oer it oantal frijwilligers. Dat is hiel noflik. Wy kinne ek net sûnder dizze minsken.”

Zonnebloemen
Plaatselijk Belang heeft half juni een bloemenactie op poten gezet. Door het hele dorp zijn tweehonderd doosjes met zonnebloemzaadjes huis-aan-huis verspreid. Dankzij een bijdrage vanuit het ‘Fonds Leefbaarheid in tijden van corona’ staat Idskenhuizen straks volop in de zonnebloemen. Geertje Hoekstra: ,,Wy hoopje dat sa folle mooglik minsken harren opjaan foar de wedstriid, dy’t hjir oan ferbûn is. Foar de heechste trije blommen ha wy in moai pryske.” Plaatselijk Belang komt op 17 september meten. Deelnemen kan door aan te melden bij Plaatselijk Belang Idskenhuizen.

Dorpshuis
Voor de jongeren is in het dorp weinig te beleven. Jan van der Schaaf en Geertje Hoekstra vonden het jammer dat juist in coronatijd het dorpshuis dicht moest. ,,Foar de jongerein is der al sa’n bytsje te dwaan”, zegt Hoekstra, ,,We ha in soad plannen, mar we moatte noch eefkes wachtsje fanwege de corona.”

Groter strand
Achter de schermen zetPlaatselijk Belang zich in voor het vergroten van het bestaande strandje. ,,Dit soe foar ús bern ideaal wêze.” Plaatselijk Belang probeert nu een loos stukje bij het strand te betrekken. Door de ruilverkaveling is deel in het bezit van de provincie gekomen. Het provinciebestuur wil wel meewerken, maar een natuurorganisatie gooit roet in het eten. ,,Dat is sa spitich”, zegt Hoekstra, ,,Wy ha alles klear stean om der mei te begjinne. De frijwilligers, it jild en de oerheid. Spitigernôch moatte wy wachtsje op de útslach fan it ûndersyk nei de natuer.” Op het strandje moeten een paar speeltoestellen komen en een nieuwe grote picknicktafel voor de vele fietsers die langsrijden. ,,Mei it fergrutsjen fan it strân fersterkst it doarp en it lokale toerisme. Foar de aldere bern komt der in moai plakje by. Foar harren is hjir no neat te dwaan. Wy binne no wol wat teloarsteld.”Idskenhuizem

Doprsvisie
Idskenhuizen verjongt de laatste jaren. Veel jonge gezinnen weten het dorp te vinden, terwijl de ouderen naar omliggende dorpen zoals Sint Nyk verhuizen. Deze tendens wordt in de Dorpsvisie 2020 meegenomen. Plaatselijk Belang laat daarom boeken met lege pagina’s door het dorp gaan, waarin een ieder ideeën kan achterlaten. Sommigen schrijven verhalen, andere maken er een plakboek van met voorbeelden. Jan van der Schaaf: ,,Der steane ek ydeeën yn dy’t wy nea betocht hiene. Dat makket it moai en bysûnder.” Inwoners die dat willen, kunnen deelnemen. Zij kunnen zich opgeven bij de bestuursleden Benny Hoogkamp en Aukje Hoekstra Jonkman. Na de coronaperiode gaat Plaatselijk Belang met elkaar in het dorpshuis om tafel om de suggesties te bespreken.

Vertrek VVI
Het eventuele vertrek van Voetbalvereniging Idskenhuizen (VVI) baart het Plaatselijk Belang zorgen. De voetbalclub is het hart van het dorp en brengt leven in Idskenhuizen. ,,It hert wurdt der út ropt ast de klup fuort is”, zegt Hoekstra, ,,Ik bin beneid hoe’t it dan mei it doarp komt. In feriening hat in famyljegefoel. Dat moatte wol behâlde. Der moat wol iets goed foar yn’e plak werom komme. Mei ûnder oare de doarpsfyzje hoopje wy dat te berikken.” 

(Foto's: De Zakenman)

 

 

 

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!