Menu

zoeken

bloeizoneSINT NICOLAASGA – Sint Nicolaasga moet de komende jaren een ‘Bloeizone’ worden, een gebied dat op de Blue Zones is geïnspireerd. In deze gebieden worden mensen gezond oud. Jeltje Steneker, Trijn van der Meulen en Coby Annema uit Sint Nicolaasga zetten de schouders eronder. Dit doen zij samen met Hof en Hiem, Kear, gemeente De Fryske Marren en provincie Fryslân.

Een bloeizone is volgens de initiatiefnemers meer dan alleen letten op voeding en beweging. Ook de leefomgeving en het sociale aspecten tellen mee. De bloeizone moet ook eenzaamheid, armoede en laaggeletterheid tegengaan. Dat kan makkelijker dan gedacht. Steneker: ,,Om hiermee aan de slag te gaan, hoeft niet moeilijk te zijn. Iemand die altijd alleen eet en wel graag kookt, zou iemand anders uit kunnen nodigen om aan te schuiven. Dat zijn drie vliegen in één klap: eenzaamheid, gezonde voeding en je kunt de kosten voor de maaltijd delen.”

Het idee van de bloeizone komt bij HANNN en de provincie Fryslân vandaan. Maeykehiem heeft het idee van de bloeizone opgepakt nadat in 2018 een einde kwam aan de centrale keuken in Maeykehiem. De groepen moesten zelf koken. Veel afdelingen kozen voor kant-en-klaarmaaltijden. Het was sneller, maar niet perse lekkerder. De cliënten misten de smaak. ,,Geur doet zoveel met je”, zegt bestuurder Trijn van der Meulen, ,,Samen eten geeft het huiselijke gevoel. Het is veel meer dan alleen monden voeden. Met koken heb je het sociale aspect terug. Voeding is een medicijn.”

Volgens onderzoekers is veertig procent van de medische kosten in Friesland te voorkomen door een andere leefstijl aan te meten. Een goede leefstijl wordt volgens de onderzoekers beïnvloed door een aantal pijlers: actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezonde mobiliteit, gezond wonen, gezonde voeding, gezonde financiën. Jeltje Steneker: ,,Het mooie is dat veel van deze punten ook in de dorpsvisie van Sint Nyk voorkomen. Het project bloeizone Sint Nyk sluit hier goed op aan.”

In Bloeizone Nyk kunnen allerlei verschillende initiatieven worden ontwikkeld. Daaraan werken onder andere Verzorgingstehuis Doniahiem, jeugdverenigingen, KPJ, plaatselijk belang, sportverenigingen, de basisscholen en andere verenigingen aan mee. ,,De vele Sint Nyksters die in het dorp vrijwilligerswerk doen, zijn hierin de verbindende factor”, zegt Van der Meulen, ,,Dit is zo mooi aan de wederkerigheid. Je helpt een ander en je hebt er zelf ook veel aan.” ,,Het komt vanuit de gemeenschap zelf”, licht Steneker toe, ,,Wij gaan mensen geen levenswijzen voorschrijven. Dat werkt niet. We willen mensen activeren en faciliteren om samen aan de slag te gaan.”

Sint Nicolaasga is een van de vijftien dorpen in Friesland Fryslân die meedoet aan de Bloeizones, een idee van Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN). Provincie Fryslân heeft 100.000 euro aan subsidie vrijgemaakt om de vijftien zones in Friesland te laten bloeien.

In Sint Nyk is de eerste bijeenkomst op 22 oktober. Vanwege de coronacrisis kan de start niet in de vorm van de grote bijeenkomst. Daarom is besloten om zes kleine bijeenkomsten tegelijkertijd op verschillende plekken in het dorp te organiseren. Deze worden digitaal met elkaar verbonden. Het wordt een coronaproof, leuke en prikkelende avond met wat beweging. ,,Maar je hoeft geen trainingsbroek aan”, belooft Steneker.

bloeizone 1

(Foto's: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!