Menu

zoeken

excelsior 1OUWSTERHAULE – Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule zou dit jaar haar 75-jarig jubileum met spektakel vieren. Helaas ging het grote feest op 6 juni niet door. Net als bij alle andere festiviteiten in het land gooide ook hier de coronacrisis roet in het eten. Toch laat de vereniging het heugelijke feit niet helemaal stilletjes voorbij gaan. Met een lijvig boek wordt het jubileum in het klein gevierd.

Het jubileumboek is gemaakt na een jaar lang onderzoek in de archieven van Excelsior. Op de keukentafel van Jacob Stuiver, lid van de festiviteitencommissie, ligt het allereerste notulenboek. Met zwierige halen wordt het begin van Excelsior Ouwsterhaule ingeluid. Ruurd Stuiver, amateurhistoricus en oom van Jacob, heeft zich een jaar lang in de geschiedenis van de muziekvereniging verdiept. ,,Alle notulen binne bewarre bleaun. Dat fyn ik wol hiel bysûnder.”

Drieëndertig leden
Het boek ‘Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule 75 jaar’ staat vol met bijzondere feiten. De oprichting op 1 juli 1945 gebeurde door drie mannen die geen van allen een instrument konden bespelen. De omliggende dorpen hadden allemaal een eigen muziekvereniging en kwamen in Ouwsterhaule optreden. Jappie Vis, Durk Vis en Siemen de Roo vonden het tijd voor eigen muziek. Drieëndertig dorpsbewoners werden lid. In de eerste jaren had de vereniging nog geen instrumenten. Met een collecte door de dorpen, het uitschrijven van obligaties en een lening bij de Boerenleenbank werd een bedrag van drieduizend gulden opgehaald.

Oude valse dingen
Het vinden van geschikte instrumenten was nog een hele opgave. Per post werd op verschillende advertenties in de krant gereageerd. Veelal waren de instrumenten veel te duur. Andere instrumenten waren ‘allemaal oude, valse dingen’, schrijft Siemen de Roo in de notulen van 1945/1948. Pas in september 1948 vond het eerste concert plaats. De Nieuwe Haring werd als openingsnummer gekozen. ,,Hoe‘t it giet, wit ik net”, vertelt Jacob Stuiver, ,,Ik koe de musyk spitigernôch net wer werom fine.”

Bekende namen
Excelsior heeft met veel bekende artiesten gespeeld. Elske DeWall, Margriet Eshuis, Die Twa, Deep River Quartet, Piter Wilkens en Alice Springs is een greep uit de lange lijst. Excelsior Ouwsterhaule won zowel in 1961 als in 1963 de eerste prijs op het nationale muziekconcours in Loosdrecht. Dirigent Douwe Akkerman won op beide concoursen de directeursprijs voor dirigenten.

Koninklijk
Volgens Jacob Stuiver hebben de meest bijzondere ervaringen zich pas in de afgelopen tien jaar voorgedaan. Excelsior mocht in 2013 voor Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima voor het gemeentehuis in Joure spelen. De muziekvereniging won eerder dat jaar het Open Nederlands Kampioenschap in Drachten. Het concert voor het koningspaar was de bonusprijs. Het koningshuis was eerder toehoorder van Excelsior Ouwsterhaule. In 1959 jubileerde Zeilvereniging Langweer en Prinses Beatrix bezocht het watersportdorp voor het heugelijke feit. De muziekvereniging had de eer om voor de prinses te spelen.

Vijf dirigenten
De muziekvereniging heeft in 75 jaar tijd niet meer dan vijf verschillende vaste dirigenten gehad: Douwe Akkerman (1948 tot 1979), Harm van der Meer (1979 tot 2004), Thom Zigterman (2004 tot 2010), Gerben Pol 2010 tot 2017) en Silva Soepboer (2017 tot heden). De eerste dirigent, Douwe Akkerman, stierf in 1979 in het harnas. Halverwege het concert in het Noord-Hollandse Goor kreeg hij op de bok een hartstilstand. Het maakte diepte indruk op de leden. Harm van der Meer volgde hem op, een man met 'show' die perfect paste bij de vereniging. Na vier heren leidt Silva Soepboer nu de ongeveer vijftig leden.

Tijdsgeest
Schrijver Ruurd Stuiver heeft zelf nog nooit een noot gespeeld, maar is een echte ‘Haulster’. ,,Dat bliuwt der wol yn sitten hjir. Ek al wenje wy al jierren op ‘e Jouwer.” De muziekvereniging moet het tegenwoordig sowieso van leden buiten het dorp hebben. De vereniging repeteert nog altijd in dorpshuis De Hichte, maar verder is de band met het dorp niet veel meer dan de naam van de vereniging. Van de kleine vijftig leden, komen nog vijf uit de Trijegeaën. De muziekvereniging worstelt met de tijdsgeest. ,,Minsken binne folle mear op harrensels. As de jeugd út studearen giet, dan hoopje wy dat se nei in pear jier wer werom komme. Gelokkich hawwe wy no in moaie en stabiele ploech mei in soad jeugd en noch in jeugdkorps.”excelsior

Evenementen afgelast
Het jubileumjaar is oorverdovend stil voor de muziekvereniging. Het concours in Drachten dit jaar is geannuleerd. Dit moet volgend jaar in Zutphen plaats gaan vinden. Het bevrijdingsconcert, The Passion, het grote jubileumfeest, het feest voor vrienden uit het Duitse Schreibershof, de samenwerking met Alice Springs en de expositie in De Hichte zijn allemaal afgelast. Evenementen zijn tot en met 1 september vanwege de coronacrisis verboden. Alles wordt vooralsnog op de lange baan geschoven. Alleen het jubileumboek is gedrukt. Tweehonderd exemplaren liggen klaar voor de verkoop. Wanneer en voor welke prijs het boek te koop is, weet Stuiver nog niet. ,,We ha it boek printe litten. It wie al klear foardat de corona útbruts. Wy wolle graach earst in presentaasje hâlde foardat it ferkocht wurdt.”

Corona
Voor Excelsior Ouwsterhaule zijn het met de coronacrisis spannende tijden. Het is voor de leden de vraag of zij dit jaar nog mogen blazen. ,,Wy spylje no yn twa groepen. Die rûleare mei elkoar, mar dochs. Om de kohesy te bewarjen, ha wy yn de earste wiken online pubquizzen en bingo’s organiseert. Wy moatte sjen om de sfear der yn te hâlden. It is ôfwachtsjen hoe’t it komt.”

(Foto's: De Zakenman)

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!