Menu

zoeken

230620 DONIAHIEM 2SINT NICOLAASGA - Het coronavirus is aan de deur van verzorgingstehuis Doniahiem in Sint Nicolaasga voorbij gegaan. De afdeling van Hof en Hiem heeft daarom de lockdown-periode als overwegend positief ervaren. ,,Wy hawwe gelok dat wy hjir gjin besmettings hân ha”, zegt recreatiecoördinator Corien Rondaan.

Dat de deuren voor buitenstaanders op slot gingen, zorgde voor saamhorigheid in het verzorgingstehuis. ,,Fanôf it begjin hawwe wy ús as in húshâlden beskôge. It fêste personiel en de soarchferlieners sprutsen sa min mooglik mei oaren bûten de famyljerûnte ôf. Wy koene dêrom struktuer en aktiviteiten biede. It fielde ek as ien húshâlden.”

Onder andere de vrijwilligers mochten het zorgcentrum niet meer in. Alle taken kwamen op de schouders van het keukenpersoneel, huishouding, technische dienst, receptie en zorgmedewerkers terecht. ,,Wy ha mei elkoar de soarch droegen. Dat is hiel posityf west, al misten wy de frijwillgers wol enorm.” Bewoners konden videobellen met hun familieleden, anderen belden achter een raam met hun geliefden en dankzij het mooie weer konden ontmoetingen buiten, op afstand, plaatsvinden.

De versoepelingen zijn welkom. Van een bezoek gedurende een uurtje per week mogen bewoners nu twee keer per week meerdere mensen ontvangen. Daarnaast mag familie de bewoners elke middag mee uit wandelen nemen. Rondaan is blij met de versoepelingen, al denkt ze niet dat alles snel open wordt gezet. ,,Wy bliuwe elkenien registrearen. Besikers wurde temperatuert by binnenkomst. Dat jildt ek foar de pedicure en de kapper.”

Doniahiem heeft veel aandacht gekregen en gegeven. Het personeel en de bewoners werden door buitenstaanders overstelpt met bloemen en kaartjes. De bewoners van de aanleunwoningen kregen op hun beurt weer een steuntje in de rug van Doniahiem. ,,Bewenners dy mei koene helpe, diene dat ek. Meiïnoar de tafel klearmeitsjeen opromje. Dat fersterkte it gefoel fan ienigens enoarm.” In het verzorgingstehuis zelf stonden overal tulpen. Een 80-jarige bewoonster gaf deze elke avond water. Met een gieter op de rollator ging ze alle bloemen bij langs. ,,Dat wie ien fan de moaie dingen.”

(Foto: Doniahiem)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!