Menu

zoeken

052020 Hinke Cnossen 66SINT NICOLAASGA – Hinke Fiona Cnossen uit Sint Nicolaasga heeft een voorliefde voor zeldzame dierrassen. Met name het Groninger paard heeft haar aandacht. Met haar Dekstation De Hynstekamp probeert ze het paardenras in stand te houden.

Een Friezin die een voorliefde voor Groninger paarden heeft, kan dat wel? Cnossen lacht: ,,It is no de offisjele namme. Eartiids neamden wy it Bovenlanders. Sint Nyk hie yn it ferliene in soad fan dizze hynders. De Van Eysinga’s fan stoeterij De Oorsprong fokten mei it ras, de familie Homminga fan it froegere hotel It Wite Hûs yn Sint Nyk hie Grinzer hynders en bij familie De Hoop oan Huisterheide waarden de hynsten halden.”

Het ras mag dan wel onbekend zijn, de kracht van het Groninger paard is dat niet. De dieren worden voor onder andere de reddingsboot van Ameland gebruikt. Het Groninger paard was bijna uitgestorven. Het zeldzame ras telde in 1978 nog maar één hengst, Baldewijn, en twintig merries. De hengst werd ternauwernood van de slacht gered en daarmee kreeg het ras een nieuwe kans.

Hinke Fiona Cnossen is sinds 2004 ‘fereale’ op het Groningse paard, maar de interesse voor zeldzame rassen was al veel eerder geplant. ,,Op ‘e middelbiere lânbouskoalle te Snits hie ik fan Anno Fokkinga les. Yn pleats fan ús biology op de tradisjionele wize te learen, fertelde hy ús hoe oft genetika op kleur wurket. Wat bart der asto in swarte ko mei in reade bolle krúst? Hy fertelde altyd fol passy oer de bisten. Der is foar my de basis foar seldume rassen lein.”

Lees het hele verhaal in De Zakenman van vrijdag 12 juni.

(Foto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!