Menu

zoeken

FAM BAX FEENSTRA 15SINT NICOLAASGA - Twee ouderechtparen uit Sint Nicolaasga maken zich sterk voor het realiseren van een kleinschalige woonvorm in voormalig schoolgebouw De Beuk. Het is bedoeld voor jong volwassenen met een lichamelijke beperking of met autisme maar met een normale intelligentie.

Tjitte en Baukje Feenstra zijn sinds 2013 al voor hun zoon Albert (27) op zoek naar een geschikte woonplek. Hans-Peter en Brenda Bax zijn twee jaar geleden begonnen met de zoektocht voor een thuis voor Stan (19). De een heeft dagbesteding, de ander heeft werk en volgt een opleiding. Hun sociale leven speelt zich in Sint Nyk af. Albert Feenstra wordt beperkt door de Noordzeeziekte en heeft bij veel van de dagelijkse handelingen hulp nodig. Stan Bax redt zich lichamelijk wel, maar zijn autisme maakt bijvoorbeeld het zelfstandig doen van geldzaken lastig. Beide jonge mannen vallen sinds de geboorte al tussen wal en schip. Brenda Bax: ,,De iene kear binne se te goed en de oare kear binne se te min. Dêr is oant no ta noait earne in plakje foar harren. Lokkich wenje wy yn in doarp as Sint Nyk wêr ’t folle mooglik is. De folwoeksenen en jongeren nimme ús bêrn sa at se binne en se toch belutsen wurde by it sociale libben.”

Prachtplak
De families Bax en Feenstra hebben op het moment dat zij hoorden van de sluiting van de voormalige basisschool De Beuk, meteen de gemeente benaderd. ,,It soe in prachtplak wêze”, zegt Tjitte Feenstra, ,,De lizzing is ideaal en it is gelykfliers.” Het doel is om zeven tot tien wooneenheden te creëren waarin de bewoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. In het complex is 24 uur zorg aanwezig. Het initiatief is niet geschikt voor mensen met grensoverschrijdend gedrag of een verstandelijke beperking. Brenda Bax: ,,Foar minksen mei in ferstanlike beheining, âlderen, minsken mei deminsje, minsken mei psychiske problemen binne in soad foarsjennings op it gebied fan wenjen. Foar ús doelgroep is der hjir yn ’e omkriten einliks neat.”

Zorg
De plannen zijn voor een groot deel uitgewerkt. Zorgondernemer Driestroom uit het Gelderse Elst werkt aan de plannen mee. De bewoners krijgen allemaal een eigen voordeur. Via de achterdeur krijgen ze de zorg die nodig is. Dat is per persoon verschillend. Brenda Bax: ,, Krekt it ferskaat oan wat je nedich hawwe kin, tink ik, elkoar júst fersterke. Dat de bewenners elkoar helpe kinne, makket it bysûnder.”FAM BAX FEENSTRA 19

Gezamenlijk
De appartementen krijgen een wc en douche, keuken, woonkamer en aparte slaapkamer. Omdat de bewoners veel aan elkaar kunnen hebben, komt er ook een gezamenlijke ruimte met woonkamer en keuken. De ruimtes worden ook geschikt voor jong volwassenen in een rolstoel. In het kleinschalig wonen is vanuit Driestroom 24 uur per dag zorg beschikbaar. Om die reden komen er ook een ruimte voor de slaapdienst en een kantoor. Yme Nota, zelf geboren en getogen Sint Nykster en werkzaam binnen jeugdzorg, is inmiddels door Driestroom benaderd voor de functie van zorgondernemer.

Eenzaamheid
De voormalige basisschool De Beuk is voor de jong volwassenen dé mogelijkheid om in het dorp te blijven. Dat maakt de kans op vereenzaming kleiner. Baukje Feenstra: ,,Mei in swiere lichaamlike beheining is it ekstra dreech om earne oars in sosjaal libben op te bouwen. Se geane hast net op paad. Dy mooglikheid hawwe se minder. Hjir hawwe se al harren sosiale kontakten, eltsenien kent harren.’’ De vier vermoeden dat er veel meer jongeren zoals hun kinderen zijn. ,, Wy witte yn elts gefal fan fiif oare jongfolwoeksenen yn of út de omjouwing fan St.Nyk dat se belangstelling foar ús plan hawwe.”

Meer gegadigden
Er zijn meer gegadigden voor het schoolgebouw. Families Feenstra en Bax gaan er wel vanuit dat ze een goede kans maken. De plannen passen goed in het masterplan van Sint Nicolaasga. Plaatselijk Belang staat positief tegenover het idee en de gesprekken met gemeente De Fryske Marren zijn volop gaande. Wethouders, de medewerkers van WMO en het sociaal wijkteam zijn positief. De eerste gesprekken hebben plaatsgevonden, maar door de corona-maatregelen zijn de gesprekken voor nu opgeschort.

Augsutus 2021
De Beuk blijft in ieder geval tot en met augustus 2021 eigendom van gemeente De Fryske Marren. De twee echtparen hopen voor die tijd een antwoord te krijgen. Brenda Bax: ,,Wy wolle sa graach los. Us bêrn moatte elke kear al sa fjochtsje foar harrenplakje, mei alles einliks. Ik fyn dat it no tiid wurdt dat wy ús sterk meitsje foar in moai ûnderkommen wêr’t se harren thús fiele kinne. Us bern ha net it fermogen om op ’e bühne te gean. Dat moatte wy foar harren dwaan. Dat dogge wy mei alle leafde, mar dan hoopje wol dat it no in kear posityf útpakt. Sa as ús jongens sizze: ús libben is hjir en sa ist."

(Foto's: De Zakenman)

 Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!