Menu

zoeken

bax 2020SINT NICOLAASGA – Bax Tegels, PVC vloeren & Vloerverwarming is verhuisd. Het familiebedrijf heeft de deuren in Doniaga gesloten en zetelt nu op het bedrijventerrein in Sint Nicolaasga. Het nieuwe onderkomen aan de Molier is compleet gestript en is geheel opnieuw opgetrokken.

Dat Guus en Helga Bax eigenarenvan Bax Tegels zouden worden, was geen vanzelfsprekendheid. De kinderen van oprichter (sinds 1969) Hans Bax gingen begin jaren ‘90 hun eigen gang. Guus Bax studeerde economie en wilde voor de klas gaan staan. Broer Hans Peter volgde de studie tot accountant.
Vader Hans Bax leidde daarom een werknemer, Rein van Veen, op tot zijn opvolger. Ongeveer drie jaar lang werkten Bax en van Veen nauw samen. In de laatste fase vroeg Bax alsnog aan de jongens of zij het écht niet over wilden nemen. De zonen besloten om toch de zaak als opvolgers voort te zetten. ,,Ik koe altyd noch foar de klasse stean”, zegt Guus Bax, ,,Wy soene it dochs jammer fine at it familjebedriuw ferdwine soe.” Van Veen ging daarop zijn eigen weg. Hij ging zelfstandig verder en heeft nu ook een eigen bedrijf in Sint Nicolaasga.


De tegelzettende leraar en de tegelzettende accountant bleken een goed team. Guus en Hans Peter waren de eerste jaren volop aan het tegelen. Bax nam meer werknemers in dienst. Een tegenvaller was dat Guus in 1999 een hernia kreeg. Hij richtte zich daarna meer op de showroom in plaats van het tegelen. Broer Hans Peter werd voornamelijk de expert op de bouwplaats.opendag bax 2


Bax Tegels begon als tegelzetbedrijf. Later legden de broers zich ook toe op de verkoop van wand- en vloertegels, de verbouw en inrichting van complete badkamers en specialiseerde zich in de aanleg van vloerverwarming. ,,Ik tink dat ’t minsken oansprekt dat wy ’t complete pakket oanbiede en alles yn eigen behear dogge.” Een afdeling met een ruim assortiment outdoortegels wordt aangevuld met traprenovaties. Het bedrijf in Doniaga groeide letterlijk uit haar jasje.


Na het overlijden van vader Hans Bax (in 2015) en moeder Cobie Bax (in 2017) wilden de broers verhuizen. In Sint Nicolaasga was op dat moment geen plek. Lemmer leek een goede optie, maar helemaal lekker voelde het niet. Op een nieuwjaarsborrel raakte Guus Bax aan de praat met een andere ondernemer. Het gesprek over het pand nam voor Bax een goede wending. ,,Hy wist dat d’r in pân frij kaam. De âlde scooterzaak fan Marco Martinnelli gong der út. Of dit gebou miskien ek wat foar ús wie. Dat like my wol wat. We binne dochs te folle Sint Nykster om nei Lemmer te ferhúzjen.”


Bij de eerste aanblik en zonder te twijfelen werd het pand aan de Molier aangekocht. De verbouwing is vorig jaar januari gestart. ,,We hawwe it hielendal kasko stript. Sa koene we it nei ús smaak meitsje.” Hans Peter Bax nam de technische tekeningen voor de verbouw van het pand voor zijn rekening. Elk detail dacht hij uit. ,,We kamen eltse wike by elkoar om it troch te nimmen. Doe’t er yn oktober in ek wer belle om te praten, tocht ik der fierder neat fan. Mar hy woe út it bedriuw stappe. Dat seach ik net oankommen.”


Hans Peter heeft per januari 2019 een stapje terug gedaan. De vennootschap onder firma had een nieuwe partner nodig. De echtgenote van Guus, Helga Bax, stapte in de zaak. Ze runde eerder de drogisterij in Sint Nyk al en is nu mede-eigenaar van Bax Tegels, PVC & Vloerverwarming. Helga Bax is in goed gezelschap. Dochter Janika (22) helpt al drie jaar lang elke zaterdag mee in de showroom. In de laatste fase van de verhuizing heeft zij bijna de gehele showroom samengesteld. ,,Se wit er no alles fan. Dochter Dagmar (20) regelt de (online) communicatie van het bedrijf. Zoon Guus (19) is oproepkracht en verricht allerlei hand- en spandiensten.


opendag bax 6Geen van de familieleden was voorbestemd om in de tegelhandel te gaan. Mogelijk opvolger Janika studeerde diermanagement. Guus Bax heeft nooit spijt van zíjn studiekeuze gehad. ,,It hat my folle bracht.” Hij vindt het prima als de kinderen in het bedrijf stappen, maar hij wil niet dat ze nu al een definitieve keuze maken. ,,Se hawwe de moochlikheid. De kâns is grut, dat it bedriuw yn’ e famylje bliuwt. We sille it sjen. Us heit en mem soene hiel grutsk op ús wêze. Se sjogge mei grutske eagen fan boppe nei ús.”

(Foto's: De Zakenman)

opendag bax 13Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!