Menu

zoeken

nieuwjaarSINT NICOLAASGA – Het jaar 2020 wordt eentje van ‘mei elkoar’. Dat is de rode lijn in de nieuwjaarstoespraken van verschillende verenigingen. De Zakenman maakte een ronde en tekende de belangrijkste woorden op.

Vice-voorzitter Christiaan Doorn van Voetbalvereniging Idskenhuizen (VVI) benoemde de ‘mei elkoar’ letterlijk in zijn toespraak. Voor een overvolle kantine op sportpark De Stjelp vertelde hij over zijnverwachtingen voor het komende jaar. Bestuur en supporters van de voetbalclub bezongen met elkaar het afgelopen jaar in een lied. nieuwjaar 5Tot grote hilariteit van de aanwezigen werd bijna iedereen op de hak genomen. Ook de twee overwinningen op SC Joure werden niet vergeten. Met name de laatste smaakte naar meer omdat oud-VVI-trainer Dick Schuurman naar Joure overstapte.

Trainer Bas Bijen heeft zijn contract met VVI verlengd en gaat samen met de nieuwe assistent-trainer Jilles Postma verder aan het elftal bouwen. Hessel Zijlstra en Pieter Hoogland zijn voor hun 25-jarig jubileum als vrijwilligers bij de vereniging in het zonnetje gezet. Om met elkaar de club financieel gezond te houden is en blijft de businessclub een belangrijke schakel. De vervanger van de pas afgetreden voorzitter Tjitte Noppert wordt binnenkort bekendgemaakt.

Fusie ouderenbondnieuwjaar KBO
De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Sint Nicolaasga toostte met 35 leden op het nieuwe jaar. Hennie Negenman en Epke Bootsma speelden op de trekzak. De club krijgt uitbreiding. Het komende jaar gaat de landelijke KBO met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) fuseren. De afdeling in Sint Nyk wacht de ontwikkelingen af. De vereniging zit in financieel opzicht ruim in haar jasje dankzij een toezegging van de Rabobank. De KBO steekt het geld in de goedbezochte activiteiten. Met name de uitjes met eten vallen bij de leden prima in de smaak. De KBO is ook ‘met elkaar’. Voorzitter Koos de Jong prees de goede samenwerking met het Zalencentrum in Sint Nicolaasga, de plek waar de club zijn bijeenkomsten worden gehouden. Het optreden van Teake van der Meer is daar een goed voorbeeld van.

Jubileumjaren WSV en De Headammers
Met het vijftigjarig jubileum had Watersportvereniging Sint Nicolaasga een jaar vol hoogtepunten. Het feest wordt komend jaar voortgezet, meldt voorzitter Bonne Posthuma. Het eigen shantykoor De Headammers bestaat eind 2020 namelijk dertig jaar. Met onder andere een speciaal nieuwjaarsconcert op 11 en 12 januari wordt uitgebreid aandacht aan dat jubileum besteed. Voor de kinderen van de koorleden is een speciale rol weggelegd. De leden zelf treden enkel voor en na het programma op. Belangstellenden die nog een kaartje willen bemachtigen hebben pech. De twee concerten waren binnen enkele dagen helemaal uitverkocht.

nieuwjaar De uitbreiding van camperterrein bij de haven in Sint Nicolaasga is ook een succes te noemen. De gasten zijn lovend over de vakantieplek. Bij Doniaga staat nog een uitbreiding op stapel. Pal naast de Hooidammen gaat binnenkort de schop in de grond. Voorzitter Posthuma treedt binnenkort af, omdat hij een andere baan heeft. De taak wordt tijdelijk door Jacob Jellesma overgenomen. Het komende jaar wordt naar een definitieve vervanger gezocht. Posthuma blijft wel bestuurslid; hij neemt de taak van penningmeester op zich. Geen feest zonder eten. Gestoken in een keurig strakke overall pikten Evert van der Berg en Bernard Steneker de frituurpan in voor het maken van oliebollen.

Samen de schouders eronder bij Renado
De leden van voetbalvereniging Renado in Sint Nicolaasga zetten komend jaar met elkaar de schouders eronder. Voorzitter Guus Bax deelde mee dat trainer Johan van Slooten en keepertrainer Watze Bilstra aan de club blijven verbonden. Zelf staat Bax zijn stoel af aan een ander. Door veranderende omstandigheden op werkvlak legt hij noodgedwongen de voorzittershamer neer. Renado is derhalve ook naar een vervanger op zoek.

De resultaten van het vlaggenschip het eerste elftal zijn bijzonder goed te noemen. De ingeslagen weg van een mix van jeugd en routine zet het team op een keurige derde stek in de derde klasse. Renado vier blijft een hoofdstuk apart. Hier worden prachtige sportieve prestatie afgewisseld met partijen waar de spelers ingezeept worden. Toch mag dit de de pret niet drukken. De sfeer in het team is top met een hoofdrol voor leider Germ Ligthart.nieuwjaar 3

Renado is de afgelopen jaren flink gegroeid. De jeugdafdeling heeft inmiddels 23 teams. De roep om een gezamenlijk sportpark met VVI wordt daarmee steeds luider. Een onafhankelijke bemiddelaar om dit te realiseren is inmiddels aangesteld. De eerste gesprekken worden de komende maand gevoerd. De club van honderd (met inmiddels honderdveertig leden) onderschrijft de initiatieven voor een nieuw sportpark en springt waar nodig bij. Voorzitter van de Club van 100 Sjoerd van Aalsum kondigde alvast de ledenvergadering aan: op 29 februari zitten de stipers weer met elkaar om tafel.

Het onderhoudsteam van de voetbalclub is inmiddels op sterkte. De ploeg begint binnenkort weer met het onderhoudswerk aan terreinen en gebouwen. Het team leed afgelopen maand een gevoelig verlies met het plotseling overlijden van Willem Huitema. Opvallende aanwezige was de 74-jarige Roelie Bosma. Tot een maand geleden reed hij nog dagelijks door Europa op de vrachtwagen. Nu is hij definitief gestopt en zal als supporter Renado ondersteunen.

(Foto's: De Zakenman)

nieuwjaarBosma Roely 2011Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!