Menu

zoeken

nieuwjaar KBOSINT NICOLAASGA – Het jaar 2020 wordt eentje van ‘mei elkoar’. Dat is de rode lijn in de nieuwjaarstoespraken van verschillende verenigingen. De Zakenman maakte een ronde en tekende de belangrijkste woorden op. 

Vice-voorzitter Christiaan Doorn van Voetbalvereniging Idskenhuizen (VVI) benoemde de ‘mei elkoar’ letterlijk in zijn toespraak. Voor een overvolle kantine op sportpark De Stjelp vertelde hij over zijnverwachtingen voor het komende jaar.

De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Sint Nicolaasga toostte met 35 leden op het nieuwe jaar. Hennie Negenman en Epke Bootsma speelden op de trekzak. De club krijgt uitbreiding. Het komende jaar gaat de landelijke KBO met de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) fuseren. De afdeling in Sint Nyk wacht de ontwikkelingen af.

Met het vijftigjarig jubileum had Watersportvereniging Sint Nicolaasga een jaar vol hoogtepunten. Het feest wordt komend jaar voortgezet, meldt voorzitter Bonne Posthuma. Het eigen shantykoor De Headammers bestaat eind 2020 namelijk dertig jaar.

De leden van voetbalvereniging Renado in Sint Nicolaasga zetten komend jaar met elkaar de schouders eronder. Voorzitter Guus Bax deelde mee dat trainer Johan van Slooten en keepertrainer Watze Bilstra aan de club blijven verbonden.

 

Lees het hele verhaal in De Zakenman van 10 januari 2020.

(Foto: De Zakenman)Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!