Menu

190502 Verbouw De WisselSINT NICOLAASGA – De grote verbouwing van jeugdonderkomen De Wissel in Sint Nicolaasga nadert haar voltooiing. Financieel moeten er nog een aantal eindjes aan elkaar worden geknoopt. Met een veiling op zondagmiddag 30 juni willen de vrijwilligers geld inzamelen voor de inrichting en een financiële buffer in de toekomst. De items, die onder de hamer gaan, moeten uit het dorp komen. ,,We hoopje op in soad stipe fan ûndernimmers en ynwenners.”

De vele vrijwilligers hebben niet stilgezeten. De Wissel is in februari gesloten voor de tweede fase van de grote verbouwing, die er voor moet zorgen dat het voormalige stationsgebouw straks bij de tijd en veilig is. De begane grond met de bar, de muziekhoek en de hal hebben een metamorfose ondergaan. ,,Alles is oant de bûtenmuorre stript”, legt Irene Hogeterp van Stichting Pand De Wissel uit. Muren zijn verwijderd, vloeren opnieuw aangelegd, bedrading op een veilige manier aangesloten. Ook andere zichtbare zaken, zoals het verplaatsen van de garderobe van boven naar beneden en het plaatsen van nieuwe deuren en kozijnen, zijn opgepakt. ,,Mei stipe fan it Sieb Jellesma Fonds ha we no ek in nije foardoar mei it logo fan De Wissel.”

190502 Verbouw De Wissel1Gestegen bouwkosten en meerwerk, zoals het plaatsen van nieuwe plafonds, zorgen er voor dat de geldpotjes nu leeg zijn. Voor de inrichting, maar ook een financiële buffer voor toekomstige kosten voor onderhoud, heffingen en verzekeringen, wordt hulp gezocht. ,,Fanút de gemeente is gjin jild mear beskikber, ek al binne we noch dwaande om te sjen of we foar de takomst noch oanspraak meitjse kinne op it wmo-budzjet foar jongereinwurk. De Wissel is fansels sûnt jier en dei it plak foar de jongerein yn Sint Nyk”, vertelt stichtingsvoorzitter Jeltje Steneker.

Ondernemersvereniging Sint Nicolaasga toont zich bereid om te helpen. Gezocht werd naar een invulling anders dan een envelop met geld. Een manier waarop ook een beroep wordt gedaan op de betrokkenheid van ondernemers en inwoners. ,,Mei it jubileum fan de volleybalferiening ha we in feiling organisearre. Dat wie in grut súkses. Eltsenien brocht wat yn, ek tsjinsten sa as in dei help by it ien of it oar of in optreden fan ús lokale band”, vertelt secretaris Pieter de Haas van Yn Sint Nyk, die bij de organisatie van de veiling wordt betrokken.

190502 Verbouw De Wissel3Er wordt nog een mail gestuurd naar de leden van de OVS met de vraag wie iets leuks heeft voor de veiling. Twee á drie weken na publicatie van dit artikel in De Zakenman gaan de leden van de drie jongerenverenigingen langs de Sint Nykster bedrijven om de veilingitems te registreren. Dat geeft ze de tijd om na te denken, wat ze kunnen inbrengen. ,,Sa hat Sjouke Bouma fan de VersTriade tsien kilo spareribs beschikber steld. Jumbo Altenburg jout in minút winkeljen fuort en op in jurkje fan Pearls&Fashion kin aanst ek bean wurde”, somt De Haas de ideeën op die nu al onder de ondernemers leven en die tijdens de ledenvergadering van de OVS spontaan al zijn aangeboden.

,,Mar ek ynwenners kinne wat ynbringe”, haakt Jeltje Steneker in. Het beschikbaar stellen van een sloep voor een dagje varen, een rit met een paard door het bos, een shirt met handtekeningen van SC Heerenveen. ,,Mei in ferskaat oan saken en foar elts wol wat. It giet net allinnich mar guod of tsjinsten dat foar hêge bedragen de doar út gean.”

Plaatsgenoot Hendrik Boonstra, oftewel Reade Rikus, werpt zich op als veilingmeester en heeft voor de veiling spontaan 3,5 kuub haardhout aangeboden. Iedere ondernemer of inwoner die een item inbrengt, mag ook een nummer doorgeven voor een Top 60, die als opwarmer voor de veiling op 30 juni wordt afgespeeld. Voor het evenement wordt bij De Wissel een tent geplaatst en zijn er voor lage prijzen een hapje en een drankje beschikbaar. ,,In gesellige middei foar Sint Nyk. Eltsenien is wolkom en mei biedzje”, vertelt Irene Hogeterp. De veiling is nadrukkelijk niet de opening van het vernieuwde jeugdonderkomen. ,,Dat sil yn septimber wêze, mar as minsken wolle, meie se wol al efkes in De Wissel rûn sjen.”

Een streefbedrag heeft Stichting Pand De Wissel niet. ,,Mar hoe mear de feiling opbringt, hoe mear we ek dwaan kinne. Oan de hân dêrfan kinne we in kar meitsje. Tink oan saken als ferlochting, muzyk, barkrukken. De Wissel is no wol in auto mei fjouwer tsjillen, mar der moat ek noch wat yn.”

Iedereen die nu al een leuk veiling item in willen brengen, kan een mailtje sturen naar

(Foto's: De Zakenman)

Lees ook: 

190502 Verbouw De Wissel2

190502 Verbouw De Wissel0Help De Zakenman en DeSintNykster!

Fijn dat je onze berichten op DeSintNykster.nl en in De Zakenman leest! Houd beide unieke nieuwsmedia in de lucht en betaal een jaarlijkse bijdrage als Vriend van DeSintNykster.nl en De Zakenman.

Ja, ik word Vriend!