Logo

190809 Doorbraak Jumbo HeemstrastraatSINT NICOLAASGA - Gemeente De Fryske Marren is in principe bereid om mee te werken aan een nieuwe ontsluiting van het parkeerterrein van supermarkt Jumbo Altenburg in Sint Nicolaasga. De in- en uitrit moet aan de Heemstrastraat komen.

Voor het uitbreiden van de parkeerfaciliteiten bij de supermarkt werd het voormalige kantoorpand van het Groene Kruis aangekocht. Dat is gesloopt en al gedeeltelijk ingericht. Er moet een in- en uitrit komen op de Heemstrastraat. De reden achter deze extra ontsluiting is dat de verkeersstromen verdeeld kunnen worden wat leidt tot minder drukte aan de Molewei. Bovendien draagt een tweede 'ingang' bij aan een betere bereikbaarheid van de supermarkt.

Omdat de ontsluiting in strijd is met het bestemmingsplan, moest een procedure bij de gemeente worden doorlopen. Er is een speciale informatiebijeenkomst voor de buurt georganiseerd, omdat de omliggende straten op dit moment nog echt als 'woonstraten' kunnen worden getypeerd. Algemene tendens is volgens de gemeente dat men het plan begrijpelijk vindt en tot op zekere hoogte ook goed
vindt. Toch zijn er vanuit de buurt wel zorgen. Men is bang voor overlast in de Heemstrastraat en ook op de Van Burumstraat, vanwege sluipverkeer uit de achterliggende wijken. En geeft de gemeente thuis als er toch klachten komen?

De Fryske Marren is desalniettemin voornemens om de uitgebreide voorbereidingsprocedure, met de ter inzage legging en inspraak mogelijkheden, te starten. De gemeenteraad kan bij eventuele zienswijzen nog een andere keuze maken.

Lees ook: 'Extra parkeerruimte Jumbo kan'

(Foto's: De Zakenman)

190809 Doorbraak Jumbo Heemstrastraat 0

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl