Logo

vvi burgum 1 1 62SINT NICOLAASGA – Marrit Gerritsma is sportmassage therapeut. De 37-jarige Sint Nykster verlicht onder andere rug-, schouder- en nekklachten en helpt ze sporters weer snel op de been.

Marrit Gerritsma heeft dit jaar de alternatieve toepassingen losgelaten. Waar ze in 2012 begon met Shiatsumassage en reflexologie, kan ze deze therapieën niet meer combineren met haar huidige werkwijze. ,,In sporter had mear nedich dan in sefte behanneling. Shiatsu is hearlik ûntspannend, mar wurket foar dizze doelgroep net.”

Tuinhuisje
De eerste massage vond in het tuinhuisje van haar tante plaats. Het gebouwtje in de achtertuin was van alle gemakken voorzien en stond leeg. ,,Sa bin ik begûn mei myn praktyk. It wie moai dat it sa koe.” Inmiddels heeft de Sint Nykster alweer zes jaar een praktijk aan huis. Gerritsma is drie dagen en drie avonden per week geopend. Hier masseert ze sporters, maar ook mensen met nek- schouder- en rugklachten. Naast blessurepreventie geeft ze adviezen om voor en na het sporten fit te blijven. Evenals tips voor een goede (werk)houding.085032021 Marrit 2

VVI
Op donderdagavond en zaterdag staat de sportmasseuse klaar voor de spelers van voetbalvereniging VVI in Idskenhuizen. Gerritsma voetbalde bij de club. Acht jaar geleden begon ze als masseuse. ,,De tafel stie yn it ballehok”, lacht ze, ,,Der hie ik in hiel lyts bytsje romte. It koe allegear krekt. It wie ek wol kâld sûnder ferwaarming. As ik der no oan werom tink, dan besef ik my hoe bysûnder it wie. It wie echt in moaie tiid.” VVI heeft de oude bestuurskamer dit jaar tot massageruimte verbouwd. Gerritsma hanteerde zelf ook de kwast. De oude bruine muren zijn nu fris wit en blauw. Ze is trots op haar eigen plekje bij de voetbalvereniging. ,,Ik kin no minsken ús fersoargingsplak sjen litte.”

Verbonden
Zelf staat ze niet meer als voetbalster op het veld. ,,Dat is better foar elkenien”, lacht ze. Toch voelt ze zich meer dan ooit met de club verbonden. ,,Ik ha it enorm nei myn sin. Do wurkest yn in mannenwrâld. Acht jier lyn koe ik hjir stage rinne en no fiel ik my ien fan it team. Dat hie ik in earste ynstânsje net tocht.”

Evenementen
De Sint Nykster is aangesloten bij het Nederlandse Genootschap Sportmasseurs (NGS), de leden-, branche- en examenorganisatie van en voor alle sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Gerritsma mag met haar licentie als sportmasseur bij evenementen zoals de Vierdaagse van Nijmegen assisteren. ,,Dêr kin ik in soad ûnderfining opdwaan. Ik wol my mear yn de fuotbalsport spesialisearre. Dit is foar mei in moaie manier om dat te dwaan.”

Blijven leren
Gerritsma houdt haar kennis op peil en blijft studeren. Ze leerde de afgelopen jaren voor sportmasseur en deed specialisaties voor blessurepreventie en accupunctuur. Inmiddels heeft ze een studie medische basiskennis afgerond. In eerste instantie wilde de Sint Nykster schoonheidsspecialiste kapster worden. Geïnspireerd door haar stiefmoeder, een masseuse, koos Marrit Gerritsma voor masseren. ,,Ik fyn it soargen foar minksen moai wurk.”

Zekerheid
In haar directe omgeving zag ze hoe het ondernemen ook mis kan gaan. Haar stiefmoeder kwam door omstandigheden thuis te zitten. ,,Se hie gjin pensioen opbouwt. Ik seach dat it belangryk is om altyd iets efter de hân te ha.” Naast haar werk als masseuse, heeft ze daarom een baan bij Maeykehiem. Hier begon ze als poetser. ,,Letter stoe ik yn’e linnenkeamer, de keuken en in it restaurant. Nu wurkje ik by de servicedesk. Die âfwikseling makket it leuk.”085032021 Marrit 8

Specialiseren
Gerritsma wil de komende jaren de studies dry needling en sportmanager gaan volgen. ,,Dermei kin ik hegerop komme yn’e sport. Ik merk dat ik het hiel leuk fyn om de sporters te helpe. VVI is in amateurferieniging. Mei de oplieding Sportmanager kin ik ek by earste divisieclubs masseren.” Uitgeleerd is Marrit Gerritsma nooit. ,,It is leuk om nije dingen ta te pasje. Dêr wurdst allinne mar better fan.”

Contact
Manueel praktizijn en sportmasseur Marrit Gerritsma, De Bast 28, 8521 PB Sint Nicolaasga, Tel: 06-53603351, e-mail: , www.manuelepraktijk.com

(Foto's: De Zakenman)

vvi burgum 1 1 29

 

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl