Logo

gvsvSINT NICOLAASGA - Gymnastiekvereniging GVSV uit Sint Nicolaasga voelt zich genoodzaakt om te stoppen als er voor 1 januari geen nieuwe leider (m/v) is gevonden.

Gymnastiekjuf Coby Annema (65) stopt na de kerstvakantie met lesgeven aan de kinderen van zes jaar en ouder. Na bijna vijftig jaar voor de groep is het tijd om het stokje door te geven. De allerkleinsten blijft ze voorlopig nog trainen. ,,Myn lichem kin de grutste bern net mear drage. As de bern in salto meitsje, dan moatsto hja opfange kinne. Dat rêd ik net mear trije oeren lang. It giet om myn sûnens.”

GVSV zoekt al twee jaar naar iemand die de vacature voor drie uurtjes per week kan invullen. Vervanging van Annema leek even te zijn gevonden, maar de betreffende leidster kreeg een andere baan. Andere kandidaten haakten voortijdig af. Bestuurslid Dineke Soeting hoopt op de inzet van een vader of moeder of een ouder van wie de kinderen ooit op gymnastiek hebben gezeten. GVSV is zelfs bereid om de lessen van woensdagmiddag naar maandagmiddag te verplaatsen. Alles om maar een leider te hebben. De gymjuf of -meester hoeft geen speciale kennis op zak te hebben. Vanuit de turnbond wordt een korte digitale cursus gegeven. ,,It giet mar om in pear oerkes. Yn de kursus learst hoe’t de bern in koprol leare of in radslach meitsje moatte.” GVSV neemt hiervan de kosten voor rekening.

De leidster hoeft zelf geen radslag voor te doen. Coby Annema doet dat ook niet meer. ,,Earder moast dat wol. Der is altyd wol in berntsje dat it al kin en ik graach sjen litte wol. Do hast dyn foefkes nei safolle jierren ek wol ûntwikkele. It hoege ek net allegear Epke Zonderlands te wurden. It is belangryk dat se wille yn de sport ha.” De gymnastiek is volgens Annema een goede basis voor de kinderen. Je traint de motoriek met een koprol en met omhoog klimmen. ,,In swiminstrukteur kin altyd sjen oft de bern op gymnastiek sitte. Harren koördinaasje is better.”gvsv 3

De gymnastieklessen zijn kleinschalig van opzet. De groepen zijn maximaal vijftien kinderen groot. De lessen worden in het gymzaaltje aan de Kerklaan in Sint Nicolaasga gegeven. De gymles is vlakbij en midden in het dorp. ,,Foar de bern is dit leechdrompelich. Wy hawwe hjir toptoestellen en dêrnjonken ek in tumblingbaan en dûbele trampoline” De gymnastieklessen draaien niet om de prestaties. Voor de kinderen in de leeftijd van vier jaar tot en met twaalf jaar is de middag een ontspannen moment. ,,Wy begjinne faaks mei in spultsje. It draait nammentlik net om turnjen. As sy mei tikkertje wolle begjinne, wa bin ik dan om dêr nee op te sizze?”

De twee basisscholen in het dorp maken beide van de gymnastiekvereniging gebruik. ,,Do krigest hjirtroch wat freonskippen bûten de eigen kring om. ‘Do sitst net by my op skoalle. Wa bist do?’ Dat is grappich om te sjen.” Dineke Soeting: ,,It stekt elkoar ek oan. De skoalle giet út en de bern fytse gelyk troch nei de gymnastyk. Freondintsjes wolle it dêrom ek wol besykje.”

Coby Annema heeft sinds haar zeventiende lesgegeven. Met pijn in het hart neemt ze afscheid van de vereniging maar; ,,Klear is it noch net. Wy gean der foar om in nije master of juf te finen.”

Geïnteresseerden kunnen zich bij Coby Annema melden.


Gymnastiekvereniging GVSV is in september 2000 uit Vitesse uit Idskenhuizen en Spirit in Sint Nicolaasga ontstaan. Toen waren er ook nog twee verschillende bonden: de KNGU (katholiek) en de KNGB (christelijk). Met het samengaan van de bonden, besloten ook de verenigingen te fuseren.

 

(c) 2014 - 2018 DeSintNykster.nl